L'AMB renovarà completament el col·lector d'aigües residuals del Morrot amb una inversió de 10,5 milions d'euros de l'ACA

| Tema: Aigua

Els treballs per substituir la infraestructura, que te més de 100 anys, duraran 18 mesos.

Amb un cabal mitjà de 200.000 m3/dia, és el col·lector de més capacitat dels que arriben a la depuradora del Prat.

Durant el Consell Metropolità també s'ha aprovat definitivament la tarifa d'aigua potable a la metròpolis, amb un augment del 4,02 %.

Avui, durant el ple del Consell Metropolità del mes de setembre, s'ha aprovat inicialment el Projecte constructiu de reposició del col·lector del Morrot al moll de la Costa del port de Barcelona, al terme municipal de Barcelona.

La reposició d'aquest col·lector era una obra pendent des de la posada en marxa del pla de sanejament aprovat als anys 80 i suposarà un avenç important en la infraestructura del cicle de l'aigua de la ciutat de Barcelona.

Aproximadament el 35 % de les aigües residuals de la capital utilitzen aquest col·lector, que té el seu inici al moll de Sant Bertran, a l'altura de la terminal de mercaderies del Morrot, i que va de nord a sud per terrenys portuaris fins arribar al carrer A de la Zona Franca.

Durant el seu recorregut d'uns 10 km fins a la depuradora del Prat de Llobregat, el col·lector, que posteriorment pren el nom de "col·lector interceptor carrer A-Avantport", també recull les aigües residuals dels municipis metropolitans de Santa Coloma de Cervelló, Sant Boi de Llobregat, el Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Joan Despí, Cornellà de Llobregat i l'Hospitalet de Llobregat, i arriba a transportar de mitjana un cabal de 200.000 m3/dia, aproximadament dues terceres parts del total del cabal que entra a l'estació depuradora.

El vicepresident de l'àrea d'Ecologia, Eloi Badia, ha destacat que "amb aquesta obra fem un salt qualitatiu en la infraestructura i sanejament d'aigües residuals i resolem un problema històric que podria haver suposat un incident mediambiental greu"

Reposició total del tram més antic

La part del col·lector situada en terreny portuari té una antiguitat de més de 100 anys i presenta deficiències en forma d'esquerdes, per la qual cosa la seva substitució és urgent, per evitar trencaments i altres incidents. Un estudi realitzat per la Universitat Politècnica de Catalunya l'any 2018 posava de manifest que la infraestructura tenia greus desperfectes estructurals i que hi havia risc de col·lapse.

El 2019 l'AMB va consensuar amb ADIF, l'ACA, el Port de Barcelona, BCASA i l'Ajuntament de Barcelona un estudi per a la reposició del col·lector, que finalment serà realitat després de l'aprovació d'avui.

En paral·lel, i mentre s'enllesteix el projecte de construcció, l'AMB ha elaborat un pla de contingència, en el qual s'inclouen les mesures provisionals per actuar amb diligència davant d'un hipotètic col·lapse del col·lector. També s'ha portat a terme un monitoratge continu, amb dispositius que permeten identificar els moviments que experimenta la infraestructura.

El tram que es reposarà té una longitud de 670 m, i es renovarà completament. El pressupost d'execució de l'obra és de 10.462.763,54 € (IVA inclòs), i està finançat en la seva totalitat per l'ACA. El projecte preveu un termini d'execució de 18 mesos.

El projecte s'ha redactat de manera que en cap moment no s'interromprà la circulació de l'aigua residual i a la vegada es podrà construir el nou tram en sec, de manera segura i fiable.

Durant les obres quedarà afectada la terminal de descàrrega de vehicles del port. Per això, la primera actuació que es farà és desviar els trens a la plataforma d'ADIF, i preparar un accés provisional fins al pont que comunica amb la terminal marítima.

Una vegada desviades les aigües residuals pel nou col·lector, s'anul·larà l'existent i es massissarà amb formigó bombejat des de perforacions fetes en el lateral cada 20 m, de manera que desaparegui el risc d'esfondrament. Tot el procés serà monitorat amb càmeres robotitzades.

La reposició del col·lector del Morrot està inclosa en els plans següents:
  • Programa de mesures del segon cicle del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya (2016-2021).
  • Romanent previst en el Programa de mesures del tercer cicle del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya (2022-2027).
  • Actuacions de nova inversió aprovades dins del Pla quinquennal de reposició i millores i noves inversions en sanejament de l'AMB 2021-2025
Aprovació definitiva de la tarifa d'aigua potable

Durant el ple del Consell Metropolità també s'ha aprovat definitivament la tarifa d'aigua als municipis abastits per la concessionària Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana del Cicle de l'Aigua (ABEMCIA), amb un increment del 4,02%, que contrasta amb el 7,4% demandat inicialment per l'empresa concessionària.

Aquest augment suposarà una pujada mitjana de 60 cèntims a la factura mensual de les famílies. Amb tot, la tarifa aprovada és inferior a la del 2015, després d'anys de reduccions i congelacions.

Enllaços relacionats
On
Marker
Moll de Sant Bertran Barcelona
Marker
Carrer A Barcelona