L'AMB demana canvis legals per afavorir l'habitatge de lloguer assequible

Proposa al Govern espanyol modificacions en la normativa dels fons Next Generation i el Pla estatal d'habitatge, així com en l'IVA i l'impost de societats. L'objectiu és optimitzar l'actuació de l'empresa mixta Habitatge Metròpolis Barcelona, que construirà 4.500 habitatges de lloguer assequible en un termini de 6 a 8 anys

Edifici PISA

L'AMB ha proposat diferents modificacions normatives per afavorir les polítiques d'habitatge de lloguer assequible impulsades a través de l'operador mixt Habitatge Metròpolis Barcelona (HMB). Una delegació de l'AMB, encapçalada pel seu vicepresident executiu, Antonio Balmón, ha presentat aquesta empresa publicoprivada al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, al qual es va plantejar la proposta de canvis legals. HMB també ha estat presentada al Departament de Drets Socials de la Generalitat.

Per optimitzar l'actuació d'HMB en la promoció d'habitatges de lloguer assequible, l'AMB proposa que es modifiqui la normativa dels Next Generation i el Pla estatal d'habitatge (2022-2025), amb l'objectiu que pugui incloure societats mixtes, com Habitatge Metròpolis Barcelona

En relació amb les fiscalitats dels habitatges de lloguer, l'AMB suggereix canvis en l'aplicació de l'IVA i de l'impost de societats, perquè actualment, en plena situació d'emergència residencial, suposa una penalització per a les empreses dedicades al lloguer d'habitatge assequible.  

Els canvis en l'aplicació de l'IVA es basen en tres estratègies: homogeneïtzar amb un IVA reduït del 10 % totes les operacions relacionades amb la producció d'habitatge destinat a lloguer; establir un tractament fiscal preferent, amb tipus superreduït del 4 %, per a la producció d'habitatge amb protecció oficial destinat a lloguer, i fixar un impost reduït o superreduït en la transmissió dels drets de superfície de sòls destinats a habitatge de lloguer per al primer cas, i de lloguer protegit per al segon. 

També es proposa revertir la recent modificació de l'impost de societats prevista en els pressupostos generals del 2022, que redueix la bonificació d'aquest impost del 85 % al 40 % de la quota íntegra de les rendes provinents d'arrendament d'habitatges. 

HMB, model pioner a Espanya

Habitatge Metròpolis Barcelona és el nou operador metropolità d'habitatge de lloguer assequible, participat en un 50 % pel sector públic (25 % AMB i 25 % Ajuntament de Barcelona) i en un 50 % pel sector privat (NICRent Residencial SL).

El passat 5 de novembre es va formalitzar l'ampliació de capital d'HMB, necessària per engegar el projecte de construcció de 4.500 habitatges a la metròpolis de Barcelona en un termini de 6 a 8 anys. Durant el primer trimestre del 2022 començarà la primera fase de l'operació, que preveu construir 640 habitatges de lloguer assequible.  

Documents relacionats