El Departament de Territori i Sostenibilitat adjudica les obres per millorar la integració de la C-245 i construir-hi un carril bus i una via ciclista

Tornar

L'obra transformarà la carretera i el seu entorn en un corredor metropolità molt transitat que millorarà la mobilitat i connectarà Cornellà de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Viladecans, Gavà i Castelldefels. Els treballs tenen un pressupost d'adjudicació de 32 milions d'euros i es cofinançaran entre la Generalitat de Catalunya, l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i els ajuntaments.

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, mitjançant l'empresa pública Infraestructures.cat, ha adjudicat per un import de 32.000.000 € les obres de millora de la integració urbana de la C-245 i la construcció d'un carril bus i una via ciclista entre Cornellà de Llobregat i Castelldefels. Aquesta actuació, impulsada per la Generalitat, l'AMB i els ajuntaments metropolitans de Cornellà de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Viladecans, Gavà i Castelldefels, reconvertirà la carretera comarcal C-245 en un espai urbà i metropolità. El traçat de la via uneix aquests cinc municipis, on viuen, en total, més de 350.000 persones.

L'obra serà finançada per la Generalitat –10 milions d'euros– i el món local, encapçalat per l'AMB, que hi contribuirà amb la part restant. Es preveu que els treballs comencin aquest estiu, amb un termini d'execució previst de 24 mesos. Aquesta actuació transformarà la C-245 en un vial més urbà que millorarà la vertebració dels municipis per on transcorre, alhora que, amb la construcció del nou carril bus i de la via ciclista, afavorirà una circulació més fluïda del transport públic, millorarà i augmentarà els serveis d'autobús i fomentarà una mobilitat més sostenible, en el context d'emergència climàtica.

Amb aquest projecte, els serveis d'autobús seran més directes i eficients energèticament i tindran una velocitat comercial més atractiva, fet que permetrà reduir l'ús del cotxe i augmentar el del transport públic. Es calcula que el transvasament cap a l'autobús, com a conseqüència de les millores, evitarà l'emissió a l'atmosfera de 291 tones de CO2 l'any.


Corredor potent en transport públic i mobilitat sostenible

La carretera C-245, paral·lela a la C-32, és un dels eixos vertebradors del Baix Llobregat, atès que permet la connexió de cinc municipis de la comarca amb Barcelona. Presenta trams de molts tipus, ja que creua tant nuclis urbans residencials, com àrees industrials i zones en procés de desenvolupament urbanístic.

De trànsit intens, aquest corredor de la C-245 suporta uns 35.000 viatgers en autobús cada dia; en algun tram, s'arriben a registrar més de 600 circulacions diàries d'autobusos, amb més de 40 en hores punta. El nou carril bus permetrà augmentar fins a un 25 % la velocitat comercial en els trams urbans, així com guanyar seguretat en el trànsit i fiabilitat dels serveis de transport públic. En aquesta infraestructura reconvertida, l'AMB implantarà la línia d'altes prestacions i ocupació Metrobús 8, que farà el recorregut de tot l'eix, de punta a punta.

Actualment, la C-245 presenta característiques molt diferenciades al llarg del seu recorregut, amb seccions d'ample variable i configuracions particulars segons els àmbits que travessa. La carretera compta amb alguns trams de via ciclista, als quals ara es donarà continuïtat. Aquesta remodelació de l'eix viari integrarà bona part de l'eix Bicivia 7, que també connectarà amb altres eixos de la Bicivia metropolitana: l'eix Bicivia 5 a l'alçada de Cornellà de Llobregat, i enllaçarà amb la Bicivia 2 a Sant Boi de Llobregat, resseguint el marge dret del riu Llobregat. També connectarà amb la Bicivia 1, que anirà paral·lela al litoral metropolità, a Castelldefels platja.

El projecte transforma aquest eix viari des de l'avinguda Ciutat de Màlaga de Castelldefels fins a l'intercanviador de Cornellà de Llobregat, on es troben el ferrocarril de Rodalies, la línia 5 de metro i el Trambaix. Aquest és el traçat i les seves característiques principals:
  • Castelldefels: el tram té una longitud d'1,8 quilòmetres, des de l'avinguda Ciutat de Màlaga fins al límit del terme municipal, situat a la cruïlla amb l'avinguda de l'Habana Vieja. Comporta la remodelació total de la plaça Colom mitjançant la reducció de la rotonda, fent-la més urbana i afavorint-hi els recorreguts dels vianants.
  • Gavà: l'àmbit d'actuació abasta tota la C-245 al pas pel municipi al llarg de 2,8 quilòmetres. Inclourà la formació d'un nou pas de vianants davant de l'accés al tanatori semaforitzat a demanda per garantir la seguretat dels usuaris.
  • Viladecans: el tram d'actuació al terme de Viladecans comprèn la C-245 al pas pel municipi, en prop de 2,5 quilòmetres. Entre el carrer Pi i Margall i el carrer de la Vila hi haurà dos carrils que combinaran bus, vehicles privats i bicicletes.
  • Sant Boi de Llobregat: l'itinerari d'actuació té una longitud de 2,5 quilòmetres, fins a la plaça Parellada. Es pot crear un carril exclusiu per sentit per a l'autobús en tot el tram.
  • Cornellà de Llobregat: des del creuament del Llobregat fins a l'inici de la trama urbana, es crearà un carril bici aprofitant camins existents. L'actuació sobre la C-245 comença a la rotonda de l'avinguda del Baix Llobregat fins a la carretera de Sant Joan Despí, on es forma un carril exclusiu per a l'autobús. Després d'un tram on es manté la configuració existent, el projecte finalitza a l'intercanviador de Rodalies, línia 5 metro i Trambaix. Abasta una longitud total de 2 quilòmetres, sumant la part interurbana i la urbana.

Millora de la intermodalitat

El nou projecte afavorirà l'oferta i la competitivitat del transport públic i contribuirà a la millora de la qualitat de l'aire de la regió metropolitana de Barcelona, així com a la millora de la intermodalitat, amb la construcció d'estacions d'intercanvi. 

Infraestructures relacionades

    Integració urbana

    El nou projecte d'integració urbana i de millora de la mobilitat de la carretera C-245 permetrà integrar un carril bus segregat de 13 quilòmetres, que unirà Cornellà de Llobregat amb Castelldefels,...