Re-visions de la Barcelona metropolitana

Espai públic 2013-2017
Portada
Tema:
Urbanisme
Públic:
General
Tipus:
Divulgatiu
Edició:
Llibre
Suports:
Paper

L’espai públic de la Barcelona metropolitana

Ressenya
Sinopsi

Aquest volum, el cinquè de la col·lecció "Espais metropolitans", s'edita amb la intenció d'incorporar un reflex històric del paper vital que ha tingut l'AMB en el disseny i la construcció de l'espai públic i la transformació i l'estructuració del territori metropolità. Per fer-ho, el volum ofereix tres tipus de conceptes: dades, textos i projectes. Les dades expliquen el context i ofereixen al lector una idea objectiva del territori. Després, els articles i els seus autors ajuden a explicar la complexitat del territori, el seu passat i el seu potencial futur. Per acabar, els projectes confirmen la diversitat i la qualitat de les obres impulsades des de la institució.

També publicat en castellà i anglès:

Re-visiones de la Barcelona metropolitana. Espacio público 2013-2017
Re-Visiting Metropolitan Barcelona. Public Space 2013-2017

Autor:
Editorial:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Lloc i data:
Barcelona 2018
Idiomes disponibles:
Català , Anglès , Castellà
DL:
B.1127-2018
ISBN:
9788487881220