Tendències internacionals en l'àmbit local

| Tema: Relacions internacionals

L'AMB i CIDOB donen formació sobre les principals línies de treball globals a l'àmbit metropolità

Dimecres, 14 de desembre, el CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs) i l'AMB han organitzat una jornada formativa sobre tendències i propostes internacionals des de l'àmbit local. La jornada tenia l'objectiu d'informar i debatre sobre les línies de treball actuals de l'àmbit internacional vistes des de la perspectiva local. A la proposta formativa hi han participat més de 25 persones, que han compartit les seves respectives experiències en aquest àmbit i que han pogut constatar com la realitat internacional i local s'interrelacionen.

El director de l'Àrea d'Internacional i de Cooperació, Oriol Illa, ha estat l'encarregat d'obrir la jornada, que ha comptat amb experts i investigadors del CIDOB, com Anna Ayuso, que ha exposat els lligams entre el pacte d'Amsterdam sobre l'agenda urbana europea i l'agenda post-Habitat III, a més dels reptes i implicacions que això tindrà per als governs locals.

Per la seva banda, Luigi Carafa i Eckart Woertz han tractat les conseqüències del canvi climàtic per a l'agenda de les ciutats i el seu paper per a fer-hi front.

Així mateix, Eduard Soler, ha explorat com la conflictivitat afecta les ciutats de la Mediterrània i les possibles estratègies de resiliència per a elles i la seva ciutadania. I en aquesta línia, Blanca Garcés ha posat en evidència la descoordinació entre les polítiques estatals i locals pel que fa l'acollida de persones refugiades a la Mediterrània, donat que les polítiques d'asil són competència estatal, tot i que l'acollida es produeix eminentment a nivell local.

Per últim, Josep Maria Coll, ha exposat el canvi de paradigma que implica construir-se com a ciutat intel·ligent (Wise city).

Prova: $provaURL