Projecte TangerAccueil

Tornar

| Tema: Relacions internacionals

Cooperació entre ciutats de la Mediterrània per a l'acollida de població migrada

Tànger


Els dies 9 i 10 de gener de 2020, MedCities va celebrar la reunió de llançament de TangerAccueil, un projecte que s'emmarca dins del Programa MC2CM sobre cooperació entre ciutats de la Mediterrània en l'àmbit de l'acollida de població migrada finançat per la Unió Europea.

TangerAccueil té l'objectiu d'enfortir el paper de l'Ajuntament de Tànger en l'articulació i coordinació de les entitats que ofereixen serveis d'acollida i acompanyament als nouvinguts i migrants que arriben a la ciutat. L'experiència de la ciutat de Barcelona i els exemples del Servei d'Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats (SAIER) i del Consell Municipal d'Immigració de la Ciutat seran capitalitzats en diverses missions d'intercanvi de coneixements entre els ajuntaments d'ambdues ciutats amb l'objectiu de posar en marxa un sistema d'informació i orientació per la població migrada a la ciutat de Tànger. Es tracta d'un dels primers projectes al Marroc en el qual es gestiona la qüestió migratòria des d'una òptica municipal.

El projecte inclou la celebració d'activitats formatives i de sensibilizació orientades a afavorir la integració dels migrants a la ciutat, així com la creació d'un consell consultiu en l'àmbit de l'acollida que regrupi les entitats actives d'aquest sector.

El període d'implementació será entre gener de 2020 i febrer de 2021. El líder del projecte és MedCities (l'AMB és la responsable de la Secretaria General de l'associaicó) i té com a soci principal l'Ajuntament de Tànger i com a soci associat l'Ajuntament de Barcelona.

On

  • Marker

    Tanger

Prova: $provaURL