Noves publicacions MedCities

Tornar

| Tema: Relacions internacionals

Informe d'activitats i contribucions dels ponents de la conferència anual 2018

MedCities ha llançat dues noves publicacions que reuneixen els activitats de l'Associació de 2018 i miren endavant a les prioritats dels membres de la xarxa per 2019.

L'Informe d'activitats detalla els diversos projectes, seminaris i esdeveniments efectuats a través de l'Associació cada any. Disponible en francès i anglès, l'edició 2018 és una font d'informació sobre els esforços fets pels membres de MedCities per impulsar el desenvolupament sostenible a la Mediterrània i millorar la vida dels seus ciutadans.

La publicació presenta diversos tipus d'activitats dutes a terme per MedCities: el desenvolupament i la implementació de projectes, la compartició de coneixements i bones pràctiques, la construcció de capacitats a les autoritats locals i la representació d'aquestes autoritats en debats i processos internacionals.

La segona publicació és un recull de les contribucions dels ponents a la Conferència Anual de MedCities de 2018, que va ser organitzada per l'Ajuntament de Barcelona l'octubre de l'any passat i que va tenir com a tema "Ciutats mediterrànies: sostenibles i equitatives per a tothom".

L'esdeveniment va reunir alcaldes de tot el Mediterrani i la publicació inclou les seves reflexions sobre una àmplia varietat de temes relacionats amb el desenvolupament urbàcom ara la cooperació entre ciutats, la sostenibilitat ambiental i el desenvolupament econòmic i la desigualtat. Està disponible en arxius PDF en català, anglès i francès.

Informe d'activitats (FR)
Informe d'activitats (EN)

Conferència anual (CA)
Conferència anual (FR)
Conferència anual (EN)