Internacionalització de l'AMB

Tornar

| Tema: Relacions internacionals

S'aprova el pla 2021-2025 que marca l'estratègia internacional de l'AMB

Mapamundi


El Consell Metropolità va aprovar, el passat 27 de juliol, el primer Pla d'internacionalització de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, un document que defineix l'estratègia de la institució en l'àmbit internacional per al període 2021-2025.

El Pla dona resposta al mandat del Pla d'actuació metropolità (PAM 2019-2023), que preveu l'elaboració d'un pla d'internacionalització a escala metropolitana amb la voluntat de potenciar la projecció exterior de l'AMB en línia amb l'Agenda 2030 i els objectius de desenvolupament sostenible (ODS), la Nova Agenda Urbana (Hàbitat III), els acords de París sobre canvi climàtic, la Carta de Leipzig, el Pacte d'Amsterdam, el Pacte Verd Europeu i la defensa dels drets humans, entre d'altres.

Amb aquest document, l'AMB esdevé un dels primers governs metropolitans del món que es dota d'un instrument de planificació d'aquestes característiques per a un període de 5 anys. El Pla es presenta després d'un procés de consulta en què s'han realitzat més de 30 entrevistes i reunions amb un centenar d'institucions de l'àmbit metropolità i internacional: ajuntaments, institucions metropolitanes públiques i privades, centres de recerca, think tanks, xarxes internacionals, serveis tècnics de l'AMB, etc.

L'objectiu general del Pla d'internacionalització és el de potenciar la sostenibilitat, la competitivitat, la dimensió innovadora, la qualitat i l'eficiència de les polítiques que impulsa l'AMB i projectar-ne els seus actius. Aquest objectiu general es desplegarà mitjançant tres objectius específics:

  1. Incidir en les agendes polítiques europees i internacionals amb la finalitat de promoure els interessos, les necessitats i les aspiracions de l'AMB i de la seva metròpolis.
  2. Contribuir a transformar el model productiu i de cohesió social i territorial de la metròpolis de Barcelona.
  3. Projectar una AMB innovadora, orientada al coneixement, basada en valors i oberta al món.
Un cop publicada l'aprovació del Pla al BOPB (Butlletí de la Província de Barcelona) s'obrirà un període de 30 dies per la presentació de suggeriments. 

Prova: $provaURL