Infraestructures metropolitanes

El territori metropolità disposa de sis grans tipus d'infraestructures: de transport, energètiques, de residus, del cicle de l'aigua, la infraestructura verda i les xarxes de telecomunicacions (TIC). L'AMB té un paper molt important per garantir un funcionament qualitatiu dels serveis metropolitans i per promoure'n millores de manera permanent.

Rondes metropolitanes

$escapeTool.html($alt)

Infraestructura verda

Evolució del territori

Mapa comparatiu del territori entre el 1956 i el 2014