Llengua

Informació sobre la llengua d'ús habitual de la població

Font: Idescat i IERMB. Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011