Accessos directes:

Contractes formalitzats

En aquest espai es publiquen els contractes formalitzats per l'AMB, en compliment dels articles 8.1.f) i 13.1.d) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Llistat complet de contractes de l'AMB (darrera actualització 07/11/2018).

Contractes formalitzats més recents

(En aquesta taula es mostra, únicament, el resum dels 5 últims contractes signats).
Expedient Objecte del contracte Data d'adjudicació Òrgan de contractació Data de signatura contracte Import d'adjudicació (€ IVA exclòs) Empresa adjudicatària
900749/18 Direcció d'Obra de les estructures del projecte de reforma i rehabilitació de Can Roca de Baix a Castelldefels 26/10/2018 Gerència 02/11/2018 7.950,00 CARLOS MONTOBBIO ASSOCIATS SL
901267/17 obres del projecte de reurbanització del carrer Josep Anselm Clavé, al terme municipal de Sant Just Desvern. 25/09/2018 Junta de Govern 09/10/2018 504.062,84 INFRAESTRUCTURAS TRADE SL
901322/17  Elaboració de 5 plans locals d'apatació al canvi climàtic en el marc del pacte d'alcaldes i alcaldeses per l'energia i el clima ( Lot 2 ) 18/09/2018 Vicepresidència de l'Àrea de Medi Ambient 26/09/2018 21.120,00 MCRIT S.L.
901322/17  Elaboració de 5 plans locals d'apatació al canvi climàtic en el marc del pacte d'alcaldes i alcaldeses per l'energia i el clima ( Lot 1 ) 18/09/2018 Vicepresidència de l'Àrea de Medi Ambient 26/09/2018 35.055,00 INSTITUT ILDEFONS CERDÀ, FUNDACIÓ PRIVADA
900149/18  Obres del projecte de connexió de la riera Can Carletes amb el Parc dels Cireres, fase 1, al terme municipal de Santa Coloma de Cervelló 25/09/2018 Vicepresidència Executiva 02/10/2018 307.817,35 VORACYS S.L.