MPGM via de cornisa

00_viacornisa
Àmbit de la MPGM "via de cornisa" i Parc Natural de la Serra de Collserola | Equip redactor

Aquest pla té com a objecte preservar l'espai natural de la Serra de Collserola, amb l'eliminació de la reserva viària corresponent a la via de cornisa, i reordenar els sòls afectats per la desqualificació situats a l'intern del Parc Natural i a les vores urbanes dels municipis afectats.

Superfície:
157,25ha
Fases:
Aprovació definitiva -
Direcció i coordinació:
Josep Maria Carreras (Director dels Serveis d'Urbanisme - AMB), Loles Herrero (Cap del Servei de Planejament urbanístic - AMB)
Equip redactor:
Gema Mur, Rhona Okafor, MªDolors Ubalde, Elisabeth Pascual (arquitectes - AMB), Eloi González, Laura Collado i Dídac Baeza (estudiants d'arquitectura - AMB)
Municipis:
Cerdanyola del Vallès, Molins de Rei, Sant Cugat del Vallès
Suport jurídic:
Laia Soriano-Montagut (advocada – AMB)

Descripció

La proposta d'ordenació de la MPGM té l'objectiu de preservar la integritat del Parc Natural de la Serra de Collserola i compatibilitzar la preservació amb els requeriments derivats del desenvolupament urbà.
L'eliminació de la "via de cornisa", és una actuació en benefici de l'espai natural, perquè permet conservar la continuïtat de l'àmbit forestal i potenciar l'espai intermedi de transició entre la ciutat i el parc.

Els criteris de la proposta d'ordenació són els següents:

A l'intern del parc:
a. donar congruència a l'ordenació dels sòls desafectats reconeixent les seves característiques i  potencialitats dins el Parc Natural.
b. completar i reajustar els límits de les reserves dels sistemes existents per adaptar-los millor a les condicions físiques i paisatgístiques del territori.

Al perímetre de zones urbanes:
c. completar i redefinir el límit del sòl urbà afectat per la supressió de la reserva viària, contenint el desenvolupament de les àrees urbanes actuals.
d. ordenar els sòls perimetrals completant la xarxa viària, els equipaments i les zones verdes, reconeixent els usos actuals i configurant l'àrea de transició entre la ciutat i el parc.

Enllaços relacionats