MPGM dipòsits regulació d'aigua potable

Imatge de les qualificacions proposades
Imatge de les qualificacions proposades

La MPGM té com a objectiu possibilitar la implantació de dos dipòsits de regulació d'aigua potable, de manera compatible amb els usos principals del sistema d'espais lliures existent, per tal de millorar el servei metropolità d'abastament d'aigua potable i garantir la seguretat de la prestació d'aquest servei als nuclis urbans del marge dret del riu Llobregat.

Superfície:
5,32 ha
Fases:
Aprovació definitiva -
Direcció i coordinació:
Josep Maria Carreras (Director dels Serveis d'Urbanisme - AMB), Loles Herrero (Cap del Servei de Planejament urbanístic - AMB)
Equip redactor:
Interlands ciutat i territori, SLP
Municipis:
Sant Boi de Llobregat

Descripció

Títol oficial del pla
Modificació puntual del Pla general metropolità per a la construcció dels dipòsits de regulació de la xarxa metropolitana de subministrament d'aigua potable i la corresponent estació de bombament. 

El Pla modifica la qualificació i la regulació d'un àmbit de 1,7 Ha que es destinen a la implantació dels nous dipòsits de regulació d'aigua potable de forma semisoterrada, compatibilitzant l'ús principal del sistema d'espais lliures amb els usos propis del sistema de serveis tècnics.

La Modificació estableix les condicions de parcel·la, del terreny, d'edificació i de reforestació, així com un seguit de mesures preventives, correctores i compensatòries d'impacte ambiental que inclouen, entre d'altres, el tractament paisatgístic del Cordal de Sant Ramon i la recuperació ecològica dels marges de la riera del Fonollar. També preveu habilitar un accés rodat als dipòsits.