Estudi per a la transformació de l’autovia C-31 en l’àmbit del Delta del Llobregat

Territori del Delta abans de la construcció de l’autovia, any 1955
Territori del Delta abans de la construcció de l’autovia, any 1955

L'objectiu de l’estudi és repensar, transformar i integrar l’extrem Sud de l'eix de la Gran Via de Barcelona que s'estén cap al territori metropolità convertint-se en autopista al Delta del Llobregat. Es repensa les relacions de la infraestructura amb el territori a escala territorial, municipal i local.

Superfície:
17 km lineals
Fases:
Estudi -
Direcció i coordinació:

Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques: Josep Maria Carreras i Loles Herrero 

Equip redactor:

Secció de Planejament i Suport  Territorial de la CPU de l’ADPU: Jordi Peralta i Anna Majoral 

Municipis:
Castelldefels, El Prat de Llobregat, Gavà, Viladecans

Descripció

Un dels majors reptes metropolitans consisteix en integrar les infraestructures que travessen i segreguen el nostre territori. Hem de donar la volta a aquesta problemàtica i convertir-la en oportunitat, reinventant el paper de les autopistes com estructurants metropolitans.

Les avingudes metropolitanes han d’esdevenir els principals eixos de referència, recuperant i proporcionant autèntics lligams i sentiment de pertinença a la ciutadania, posant en valor les traces històriques i cohesionant nuclis i centres metropolitans. Eixos estructurants que garanteixin els fluxos i la continuïtat de mobilitat sostenible (el transport públic col·lectiu i la mobilitat activa), un espai públic de qualitat que faci de suport de la infraestructura verda i una intensitat més gran d’usos en el seu perímetre amb una continuïtat al llarg de la via. 

La proposta construeix un model urbanístic a partir d'un triangle conceptual que caracteritza i potencia les relacions de la infraestructura amb el territori a tres escales: 

  • La gran escala (relació longitudinal) reorganitza el com ens movem, diversificant els serveis lineals cap a una mobilitat més eficient i equitativa. 
  • L'escala municipal (relació transversal) connecta els dos costats de la via i qualifica els passos transversals, actuant com a suport del sistema urbà i ambiental. 
  • L'escala local (relació de contacte) busca dotar les vores d’urbanitat i activar els espais residuals, deixar de donar l'esquena a l'autovia per tal de fer-hi front.

Fa mig segle, les ciutats van recuperar-se de l'oblit i la marginalitat els fronts marítims i els rius. Ara és el torn de repensar les vies segregades.