Concurs d'idees Passatges Metropolitans


Concurs de reflexió i proposta sobre Passatges Metropolitans, una mirada als projectes metropolitans des de la petita escala. Aquest concurs es va realitzat en associació amb l'IVM, dins del Programa internacional "Passages, espace de transition pour la ville du XXI siecle".


Passatges AMB
Un passatge a través de la C31 Un passatge articulador Un passatge com a eix cívic Un passatge com a passeig interurbà Un passatge com a node de centralitat Un passatge com a intercanviador metropolità Un passatge a través de la C31 Un passatge articulador Un passatge com a eix cívic Un passatge com a passeig interurbà Un passatge com a node de centralitat Un passatge com a intercanviador metropolità