Formulari PEPNat Collserola

Formulari PEPNat Collserola

Dades personals

*
*
*
*
*
*

Participació al pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola

Valoració global
Model de preservació i millora dels valors ecològics
Model de valorització dels recursos naturals
Model d'ús públic
Model en relació al patrimoni construït
Model per a les infraestructures i els serveis
Altres
Protecció de dades

Us informem que les vostres dades seran incorporades a una base de dades responsabilitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per portar a terme el tràmit i la sol·licitud. Les vostres dades no seran cedides a tercers i un cop donada resposta seran conservades per obligació legal com a part del registre d'expedients de l'AMB. Per a més informació, consulti la nostra Política de privacitat.

Per tal d’accedir, rectificar o suprimir les vostres dades i exercir la resta dels vostres drets podeu adreçar-vos a Serveis Jurídics, Exercici de Drets, Àrea Metropolitana de Barcelona, carrer 62, núm. 16-18, edifici A - Zona Franca 08040 Barcelona, adjuntant una còpia del DNI, o bé per instància genèrica del portal web.