Evolució del sector de l'habitatge a l'àrea metropolitana de Barcelona

Habitatge
Tema:
Context socioeconòmic
Data de publicació:
Autor:
Oriol Gich i Saladich, Montserrat Otero i Vidal, Ernest Ruiz i Almar, Montserrat Serrano i Martí, Raül Aparicio i Moreno, Anna Velasco i Relats i, Clàudia Marco i Garcia
Descripció

Els informes d'habitatge presenten les dades de l'evolució dels darrers 10 anys en els municipis metropolitans. Permeten conèixer la situació del sector de la construcció a l'AMB i veure com les seves circumstàncies influeixen en el conjunt de l'economia i de la població metropolitana. El coneixement d'aquesta realitat pot contribuir a la definició de noves polítiques d'habitatge que donin resposta a les necessitats dels actors implicats.

Aquests estudis donen dades sobre l'evolució del mercat residencial d'obra nova, així com de la dinàmica del mercat residencial des del punt de vista de la demanda i de l'evolució del preus dels habitatges nous tant de protecció oficial com del mercat lliure i també dels de lloguer als municipis metropolitans. El nombre d'habitatges iniciats s'extreu dels nous visats i el dels habitatges acabats prové dels certificats finals d'obra expedits, ambdós pels col·legis d'aparelladors.

La font de les dades és la Secretaria d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya, el Ministeri de Foment i l'Institut Nacional d'Estadística (INE).