Estació de la Sagrera

Estació de la Sagrera

L'estació de la Sagrera serà un gran intercanviador intermodal que aglutinarà, al costat Besòs de Barcelona, els serveis ferroviaris d'alta velocitat, els regionals i Rodalies. També connectarà amb el metro i els autobusos urbans i interurbans.

Fitxa tècnica

Promotor:
Consorci BSAVE (Ministeri de Foment, Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Barcelona)
Pressupost:
2.240 M€
Estat:
En execució
Termini estimat:
2016

Descripció

L'estació de la Sagrera – TAV serà un gran intercanviador intermodal dissenyat per a un trànsit anual superior als 100 milions de persones. Acollirà l'alta velocitat, les línies R1 i R2 de Rodalies, les línies L4, L9 i L10 del metro, autobusos, taxis i aparcament per a vehicles privats.

Les obres de l'estació es van iniciar l'any 2010. Actualment s'estan finalitzant les obres del túnel de connexió Sants-Sagrera i funciona la línia d'alta velocitat, tot i que l'estació de la Sagrera no estarà acabada i els trens passen sense parar.

L'estació serà una edificació semisoterrada, amb una superfície de 260.000 m2 distribuïts en tres nivells. Els serveis d'alta velocitat i llarga distància d'ample internacional i l'estació d'autobusos interurbans se situen, per sota el vestíbul principal, a un nivell superior. El vestíbul principal disposarà d'un gran espai central d'acollida i distribució dels usuaris, taquilles i zona comercial. Als nivells inferiors hi haurà els serveis de Rodalies i regionals per via convencional, la connexió amb el metro i els aparcaments. Sobre l'estació, amb el vestíbul en planta baixa i les instal·lacions ferroviàries al subsòl, emergeix l'edificació vinculada als serveis terciaris, oficines, hotels i altres activitats no residencials.

L'estació de la Sagrera serà el catalitzador d'una gran transformació urbana de l'entorn, sobre la base de la cobertura de la superfície de vies per construir-hi un gran parc, fer possible la nova interconnexió entre els barris de Sant Andreu – Sagrera i de Sant Martí, i la remodelació de les àrees de l'entorn. El conjunt de l'actuació és de 164 hectàrees, amb una cobertura que va des del pont de Calatrava fins al nus de la Trinitat. Al voltant es preveu l'edificació d'un nou teixit urbà residencial, equipaments, edificis terciaris i d'oficines i hotels.

Prova: $provaURL