• Article 354 - Actuació a les zones de remodelació
  Normes Urbanístiques - Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà - Capítol 4t. Zones - Secció 9a. Zona de remodelació (14a i 14b)
 • Article 356 - Estàndards urbanístics
  Normes Urbanístiques - Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà - Capítol 4t. Zones - Secció 9a. Zona de remodelació (14a i 14b)
 • Article 357 - Edificabilitat
  Normes Urbanístiques - Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà - Capítol 4t. Zones - Secció 9a. Zona de remodelació (14a i 14b)
 • Article 358 - Condicions d'edificació
  Normes Urbanístiques - Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà - Capítol 4t. Zones - Secció 9a. Zona de remodelació (14a i 14b)
 • Article 353 - Definició
  Normes Urbanístiques - Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà - Capítol 4t. Zones - Secció 9a. Zona de remodelació (14a i 14b)
 • Article 355 - Tipus d'ordenació
  Normes Urbanístiques - Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà - Capítol 4t. Zones - Secció 9a. Zona de remodelació (14a i 14b)