• Article 347 - Condicions d'edificabilitat
  Normes Urbanístiques - Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà - Capítol 4t. Zones - Secció 7a. Zona de verd privat protegit (8a)
 • Article 344 - Definició
  Normes Urbanístiques - Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà - Capítol 4t. Zones - Secció 7a. Zona de verd privat protegit (8a)
 • Article 345 - Edificabilitat
  Normes Urbanístiques - Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà - Capítol 4t. Zones - Secció 7a. Zona de verd privat protegit (8a)
 • Article 346 - Tipus d'ordenació
  Normes Urbanístiques - Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà - Capítol 4t. Zones - Secció 7a. Zona de verd privat protegit (8a)