• Article 146 - Obres
  Normes Urbanístiques - Títol II. Règim urbanístic del sòl - Capítol 5è. Règim del sòl no urbanitzable - Secció 1a. Disposicions comunes
 • Article 143 - Qualificació i normes
  Normes Urbanístiques - Títol II. Règim urbanístic del sòl - Capítol 5è. Règim del sòl no urbanitzable - Secció 1a. Disposicions comunes
 • Article 144 - Sòl no urbanitzable
  Normes Urbanístiques - Títol II. Règim urbanístic del sòl - Capítol 5è. Règim del sòl no urbanitzable - Secció 1a. Disposicions comunes
 • Article 145 - Modalitats
  Normes Urbanístiques - Títol II. Règim urbanístic del sòl - Capítol 5è. Règim del sòl no urbanitzable - Secció 1a. Disposicions comunes