Ordenança Metropolitana de Publicitat

Tornar
  • Article
    Article 5 - Activitats sobre béns de naturalesa pública

Article 5 - Activitats sobre béns de naturalesa pública


1. Informació urbana: que comporta la utilització de mobiliari urbà, dissenyat específica­ment, com a suport permanent d'informació (senyals indicatives, esdeveniments públics, etc.).

2. Publicitat viaria: que comporta la utilització de mobiliari urbà com a suport temporal i circumstancial de publicitat (banderes, banderoles, pancartes, etc., suspeses de fanals, baranes. etc.).

3. Publicitat convinguda: que contempla aquelles activitats publicitàries que mitjançant convenis específics que les autoritzin expressament poden incorporar-se al mobiliari urbà (tal és el cas de publicitat a les papereres o autobusos a canvi d'una taxa o del seu finançament).