Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà
  Capítol
  Capítol 4t. Zones
  Secció
  Secció 7a. Zona de verd privat protegit (8a)
  Article
  Article 346 - Tipus d'ordenació

Article 346 - Tipus d'ordenació


L'ordenació en aquesta zona correspon al tipus d'edificació aïllada amb les especialitats derivades de les mateixes característiques de l'edificació la protecció de la qual es pretén.