Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 4t. Seguretat a la construcció
  Secció
  Secció 2a. Edificis ruïnosos i enderrocaments
  Article
  Article 131 - Declaració de ruïna i acord de demolició

Article 131 - Declaració de ruïna i acord de demolició


La declaració de l'estat ruïnós i l'acord de demolició total o parcial de les construccions així com les disposicions que es dictin sobre habitabilitat dels immobles i el desallotjament per part dels seus ocupants, s'ajustaran al que disposen l'article 183 de la Llei del sòl i els següents articles d'aquestes ordenances.