Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
  • Cornellà
    Cornellà
    Article
    Annex I

Annex I


1. Ciutat satèl·lit de Sant lldefons, limitada per l'av. V. Martorell (avui, Salvador Allende), terme d'Esplugues, av. de la Línia Elèctrica, carrer Mossèn Andreu (avui, Berguedà), carrer Miranda i av. de Sant lldefons, amb Pla parcial aprovat per la Comissió d'Urbanisme el 7 de juliol de 1959.

2. Illa limitada per les Av. de José Antonio (avui, d'Esplugues), av. de Sant lldefons, av. de la Línia Elèctrica i carrer Les Garrigues, amb ordenació aprovada per la Comissió d'Urbanisme el 13 de juliol de 1968.

3. Illa limitada pels carrers Mossèn Andreu, República Argentina, Ramoneda i Travessera, amb ordenació aprovada per la Comissió d'Urbanisme el 21 de desembre de 1974.

4. Illa limitada per l'av. Vicenç Martorell i carrers Bonestar, Anoia i Empordà, amb ordenació aprovada per la Comissió d'Urbanisme l'1 de desembre de 1970 i 1 de juliol de 1968.

5. Illa limitada per l'av. Sant lldefons, av. Vicenç Martorell i carrers Bonestar i carrer Empordà, amb ordenació aprovada per la Comissió d'Urbanisme el 18 d'abril de 1972.

6. Illa limitada per l'av. de Vicente Martorell, av. de Sant lldefons, línia Renfe i urbanització Lindavista, amb ordenació aprovada per la Comissió d'Urbanisme el 17 d'abril de 1967.

7. Illa limitada per l'av. de José Antonio, av. del Parc, carrer Miranda i carrer Costa Brava, amb ordenació aprovada pel Plenari de l'Ajuntament el 27 de gener de 1972, en desenvolupament de les Ordenances municipals d'edificació.

8. Illa limitada per l'av. de José Antonio, Pius Xll i ptge. Destraleta, aprovat pel Plenari de l'Ajuntament el 27 de desembre de 1973, en desenvolupament de les Ordenances municipals d'edificació.

9. Illa limitada per l'av. de José Antonio, carrers Iscle Soler i prolongació del carrer Ripollès i zona 7a, amb ordenació aprovada pel Plenari de l'Ajuntament el 23 de juliol de 1975 en desenvolupament de les Ordenances municipals d'edificació.