Disseny de la senyalització de les platges

Tornar
Imatge del nou disseny
Adrià Goula

Redisseny i incorporació de pictogrames, tòtems i nous elements de senyalització en el catàleg de mobiliari de les platges metropolitanes.

Galeria d'imatges

Fitxa tècnica

Data de projecte:
Agost 2007
Data inici de l'obra:
--
Data fi de l'obra:
--
Data d'execució:
Juny 2010
Municipi:
Badalona, Barcelona, Castelldefels, El Prat de Llobregat, Gavà, Montgat, Sant Adrià de Besòs, Viladecans
Autors:
Claret Serrahima (Clase bcn), Frederic Fàbregas (Pauta)
Direcció de projecte:
Direcció de Serveis de l'Espai Públic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
Col·laboradors:
Claudi Aguiló Riu, Moisès Martínez Lapeña, Mònica Cortadas, Ainhoa Martínez (arquitectes), Mariano de Gracia (cap de secció de platges), Claudia Roca (estudiant d'arquitectura)
Contractista:
Signal Road, Pauta

Descripció

La senyalització de les platges és un punt clau de caracterització d'aquests espais i segueix un criteri d'homogeneïtat per tal que els usuaris percebin que trobaran les mateixes condicions de servei, sigui quina sigui la platja que visitin, i se'ls faci més evident la idea de trobar-se en un espai continu i de gestió comuna.

Amb l'objectiu de donar una informació concisa i de fàcil comprensió, els elements de senyalització es col•loquen de manera estratègica segons el tipus i els objectius del  senyal, i se'n potencia la simbologia gràfica per damunt del text escrit. Es presenten diversos tipus de suport, de mides i jerarquies diferents segons els diferents nivells d'informació requerits. Els elements principals de suport que formen la col•lecció de senyalització del catàleg de mobiliari de platges són:

  • el tòtem d'informació general (de planta triangular de 80 cm. de costat i 240 cm. d'alçada) inclou tots els pictogrames informatius específics de l'àmbit de platja on es col•loca
  • el tòtem d'informació direccional (de planta triangular de 50 cm. de costat i 370 cm. d'alçada) inclou la bandera de l'estat del mar i els pictogrames direccionals corresponents
  • el tòtem d'advertiments - prohibicions (de planta triangular de 40 cm. de costat i 220 cm d'alçada) concentra de manera efectiva els senyals de prohibicions i advertiments de la zona especifica on es col·loca.
A banda d'aquests elements principals, el catàleg de senyalització inclou altres elements auxiliars de senyalització, més específics, que permeten identificar i ubicar clarament els serveis i els usos i les activitats que aquests acullen.

Paral•lelament al disseny dels elements de suport també s'ha desenvolupat  un estudi i redisseny dels pictogrames que representen la informació en aquests suports seguint el criteri de caracterització i homogeneïtat per a les platges. S'ha desenvolupat una col•lecció de pictogrames estàtics adaptats als suports del catàleg d'elements de les platges, i s'ha ampliat amb el pictogrames variables que representen la informació inclosa en el monòlit dinàmic.