Renovació de l'avinguda Paral·lel

L'avinguda Paral·lel es transforma per millorar la connectivitat entre barris i la mobilitat per a vianants i bicicletes, a través de places en les seves interseccions i un carril bici a l'eix central de l'avinguda.

Imatge del projecte
Santiago Periel
Fitxa tècnica
 • Data de projecte:
  Novembre 2013
  Data inici de l'obra:
  Maig 2014
  Data fi de l'obra:
  Març 2015
  Data d'execució:
  Març 2015
  Municipi:
  Barcelona
  Superfície:
  73.744,10 m2
  Cost:
  9.019.961,54 €
 • Autors:
  Montserrat Periel i Piquer, arquitecta
  Direcció de projecte:
  Montserrat Periel i Piquer, arquitecte David Aguilar, enginyer obres públiques
  Direcció d'obra:
  Montserrat Periel i Piquer, arquitecte, David Aguilar, enginyer obres públiques, Sara Ferrer Inaebnit, arquitecte, Carles Villasur, enginyer tècnic industrial, Francesc Germà, enginyer tècnic industrial, Cati Montserrat, enginyera agrònoma, Pepe Gil, topògraf
  Col·laboradors:
  Atenea, Seguretat i Salut / EACOM, Direcció d'obra de telecomunicacions
  Contractista:
  COPISA
  Promotors:
  Ajuntament de Barcelona
Premis i reconeixements

Seleccionada en el 9 Premi Internacional de Paisatge Rosa Barba.

PEM del projecte

6.264.297,20 €

Mòdul

9.019.961,54 € / 73.744,10 m2 =122.31 €/m2

Finançament

Ajuntament de Barcelona / Direcció de Serveis d'Espai Públic AMB

Descripció

La revitalització i la recuperació de l'atractiu de l'avinguda Paral•lel de Barcelona són l'objectiu de partida de la remodelació d'aquest eix urbà. L'avinguda es caracteritza per trobar-se en el límit de tres Districtes de la ciutat -Ciutat Vella, Eixample i Sants Montjuïc- i la remodelació reconeix el diferent caràcter de les seves voreres, dels seus àmbits i de les trobades amb les trames de la ciutat que hi conflueixen. La intervenció pren com a fil conductor la millora de la connectivitat dels vianants, tant transversalment entre les dues voreres com longitudinalment al llarg de l'avinguda, i la creació de nous espais per a ús ciutadà.

Les actuacions principals de la remodelació són la ubicació del carril bicicleta al llarg de l'avinguda, amb la integració de nous passos per vianants de grans dimensions; la creació de noves places com a receptacles d'activitats a les trobades amb la trama de l'Eixample; la pavimentació de les cruïlles dels carrers del Poble Sec i la instal·lació de noves columnes multifuncionals.

El carril bici, ubicat a l'àmbit central, fracciona l'ample de la calçada , minimitza l'impacte dels carrils de circulació de vehicles i millora la sensació de proximitat entre les dues voreres. Els seus límits es composen per un parterre vegetal longitudinal i una peça de límit-separador de cautxú amb un nou disseny asimètric, que amb una secció triangular actua com a vorada pel cantó dels vehicles i com a pla inclinat enrasat amb el paviment pel cantó de les bicicletes. En els passos per vianants, aquest àmbit central es pavimenta amb granit per a identificar una zona de refugi per a vianants.

A la trobada de la vorera nord del Paral·lel amb la trama de carrers de l'Eixample, cadascuna de les sis noves places conformen un espai únic que integra la xarxa viària, d'amplada reduïda a 6 metresUn paviment de granit amb junts continus entre àmbits i passos de vianants de tota la dimensió de la plaça, permeten reconèixer el caràcter propi del conjunt de l'espai. El caràcter unitari es reforça amb una malla de punts d'il·luminació que resulta de la col·locació de la columna Paral·lel. La columna està dissenyada com a suport capaç d'unificar en un mateix element, amb la màxima flexibilitat i versatilitat, elements d'iluminació Led tant funcional com ornamental, elements de comunicació, càmeres i sensors. 

On
Enllaços relacionats