Mercat de Sant Andreu

El nou equipament combina part de l’estructura metàl•lica de l’antic mercat amb fusta i vidre, amb la voluntat de mantenir la memòria històrica del barri. Les noves obertures de la façana i la coberta il·luminen l’interior del mercat dotant-lo d’un caràcter més amable i obert a l’entorn.

vista d'una de les façanes del mercat
Foto: Simón García
Fitxa tècnica
 • Data de projecte:
  Juny 2018
  Data inici de l'obra:
  --
  Data fi de l'obra:
  --
  Data d'execució:
  Setembre 2022
  Municipi:
  Barcelona
  Superfície:

  3.196,65 m

  2.670 m(urbanització)

  Cost:
  8.228.156 €
 • Direcció de projecte:
  Blanca Noguera (AMB)
  Direcció d'obra:
  Blanca Noguera (AMB)
  Direcció d'execució: Albert Dalmau (AMB)
  Col·laboradors:
  EQUIP AMB: David Aguilar, Francesc Germà, Vera Kolina, Albert Nogueras, Berta Romeo. EQUIP EXTERN: ICA Grupo, Manuel Arguijo y Asociados, Societat Orgànica.
  Contractista:
  UTE Rogasa Aliansa
Finançament

AMB

IMMB

Ajuntament de Barcelona

Descripció

Situat a la plaça del Mercadal, el nou equipament combina part de l'antiga estructura metàl·lica del mercat amb la voluntat de mantenir la memòria històrica del barri, amb fusta i vidre, recordant una composició típica dels mercats de principis del S. XX.

Les façanes es presenten amb la major transparència per fer més permeable l'edifici respecte l'entorn. La coberta es planteja com la cinquena façana del mercat incorporant diversos lluernaris que permeten aportar llum natural a l'interior i inserir les cèl·lules fotovoltaiques. Aquesta es divideix en tres plans per reduir l'impacte de la seva dimensió i integrar-se així en el gra de teixit urbà de l'entorn. Per taI d'adaptar-se a les exigències comercials actuals, és construeix una planta soterrani per acollir tota la logística de l'equipament.
 

On