Ampliació institut de Tiana

Ampliació de l'institut amb mòduls prefabricats de fusta.

Foto: Simón García
Fitxa tècnica
 • Data de projecte:
  Febrer 2021
  Data inici de l'obra:
  --
  Data fi de l'obra:
  --
  Data d'execució:
  Setembre 2022
  Municipi:
  Tiana
  Superfície:

  1.040 m2 (edificació), 660 m2 (porxo cobert).

  Cost:
  1.867.596,24 €
 • Direcció de projecte:
  EQUIP RGA arquitectes: Bartomeu Busom, Xavier Ruscalleda
  Direcció d'obra:
  EQUIP RGA
  Direcció d'execució: Núria Saura (AMB)
  Col·laboradors:
  EQUIP EXTERN: KMOD, Projectes en fusta, Carbonell Dalmases
  Contractista:
  Construcciones DECO, SA.
Finançament

Programa PACTE 2020-2023 i Ajuntament. El Programa d'actuacions de cohesió territorial (PACTE), incorpora les actuacions pròpies de l'AMB, ja siguin directes o en cooperació amb ajuntaments. Inclou equipaments, espais públics i infraestructures.

Aquesta intervenció ha estat finançada per l'AMB i l'Ajuntament de Tiana. 

Descripció

L'ampliació de l'institut consta d'un nou volum situat al pati nord de l'equipament, que es connecta per una passera amb l'edifici existent, fet que permet comunicar les aules d'ambdós edificis i facilitar la circulació interna tant de docents com d'alumnes.

L'estructura del nou edifici és mixta. Una estructura metàl·lica configura el porxo, que suporta els mòduls de panells de fusta entrecreuada (CLT) que defineixen l'estructura de la primera planta i que al mateix temps fan de tancament i distribució interior de les aules. En planta baixa es conserva la transparència de les zones d'esbarjo amb nous espais d'ombra i elements del mobiliari urbà que enriqueixen la zona. D'aquesta manera, tot i la nova ampliació la parcel·la manté bona part dels seus espais exteriors.
 

 

 

On