Biblioteca a l'edifici del Molí

La nova biblioteca se situa a l’antiga fàbrica de teixits Ferrer i Mora, del 1858. Es recupera l’estructura original interior de columnes de ferro colat sobre les quals es recolzen les bigues de fusta que suporten les voltes del forjat. També es restaura la façana i es renova la coberta, que recupera el perfil original i les terrasses de la fàbrica i alhora ofereix il·luminació natural.

Imatge del projecte realitzat
Foto: Jordi Surroca
Fitxa tècnica
 • Data de projecte:
  Abril 2016
  Data inici de l'obra:
  --
  Data fi de l'obra:
  --
  Data d'execució:
  Maig 2019
  Municipi:
  Molins de Rei
  Superfície:

  2.004 m2

  Cost:
  3.537.942 €
  957.222€ (consolidació estructural)
  560.246 € (equipament )
 • Direcció de projecte:
  Antonio Montes (AMB)
  Direcció d'obra:
  Antonio Montes (AMB)
  Direcció d'execució: Mireia Diaz, Maria Sánchez (AMB)
  Col·laboradors:
  EQUIP AMB: Paula Beltrán, Rosa Bertran, Marta Juanola, Irene Puig
  EQUIP EXTERN: Eskubi-Turró Arq, ICA Grupo, Mur arquitectura, PFP, disseny
  Contractista:
  Cots i Claret SL, Grup Mas Constructors
Premis i reconeixements

Seleccionada, Premis Catalunya Construcció 2020

Finalista, Premis FAD 2020

Finançament

AMB

Ajuntament de Molins de Rei

Descripció

El projecte de la biblioteca a l’edifici del Molí de Molins de Rei se situa a l’antiga fàbrica de teixits Ferrer i Mora, del 1858.

Pel que fa a la distribució del programa , la biblioteca s’ha ubicat en les dues plantes superiors de l’edifici. Un futur equipament ocuparà la resta de la planta baixa i de la primera planta. Aquesta situació defineix una nova secció de la coberta, que recupera el perfil original i les terrasses de la fàbrica, incorpora la il·luminació natural i permet gaudir de les vistes des d’aquesta planta.

El fet que el passeig del Terraplè no segueixi la traça del Molí, ha deixat aquest edifici en una posició estranya, però a la vegada sorprenent. Així, la façana sud s’ha convertit en un element visual de referència de la fàbrica. L’antic tester, pràcticament cec, es transforma en una galeria que filtra la llum cap a l’interior, tamisada per un mur de gelosia de ceràmica i vidre. Dins d’aquest espai, hi ha una zona de lectura exterior, l’escala d’emergència i els accessos del futur equipament municipal.

El nucli de comunicacions verticals i els elements d’instal·lacions s’emplacen al centre de l’edifici. Aquest nucli obert, que comunica les diferents seccions, té un sistema de passeres creuades al voltant d’una escala penjada del sostre que facilita la comprensió immediata de l’edifici a través de les relacions visuals i les transparències que s’estableixen entre els diferents nivells. S’han conservat les empremtes i textures del passat en els murs i les irregularitats on es fermaven politges i corretges. 

El projecte se centra en la restauració del materials de façana i la recuperació de l’estructura original interior diàfana de volta suportada per columnes de ferro colat sobre les quals recolzen bigues de fusta.

Una part del soterrani s’ha incorporat a la planta baixa, per deixar veure les antigues galeries, incloent-hi la turbina doble original de la fàbrica, que va ser descoberta durant les obres.

On
Projectes relacionats
 • Municipi:
  Molins de Rei
  Temes:
  Patrimoni
  Estat:
  En curs