La riera de Begues

Categoria: Interès ambiental

Municipis: Begues

La riera de Begues

La riera de Begues forma un pòlie, una depressió tancada dins d'un relleu càrstic, com és el del massís del Garraf, amb drenatge subterrani. Aquest, concretament, es coneix com a pòlie de Begues.

La riera ha patit una forta antropització durant les últimes dècades, especialment al pas pel nucli de Begues, amb la fragmentació, alteració i modificació de la vegetació pròpia d'aquests ecosistemes. El paisatge que veiem avui és una mena de mosaic on les poblacions vegetals originals s'han vist marginalitzades i hi ha abundància d'espècies que no són pròpies, com ara la canya (Arundo donax), el raïm de moro (Phytolacca americana) o la robínia (Robinia pseudoacacia).

Equipaments relacionats