El castell de la música

Categoria: Interès històric

Municipis: Badalona

Imatge del llac

El castell del llac, construït amb maons portats expressament de Bèlgica, és d'estil neogòtic, amb merlets al cim, festejadors a les finestres, pont llevadís i embarcador, que confegeixen un aire romàntic, melancòlic i irrepetible. Emili Arnús el va encarregar a l'arquitecte Salvador Vinyals al principi del s. XX per poder tocar el piano i gaudir de la música sense ser molestat. Segons diuen, hi trobava el refugi i la solitud que li calien per a la interpretació d'aquest instrument.

Marker
Badalona
Com anar-hi
Transports al voltant de...
Equipaments relacionats