Sostenibilitat

Per tal d'assolir un model de gestió que respongui al principi de sostenibilitat i de reducció d'emissions que l'AMB aplica de forma transversal a tots els seus serveis, els parcs metropolitans han introduït vehicles i eines alimentades amb electricitat en les tasques diàries dels seus tècnics.

Vehicle elèctric
Eines elèctriques
L'AMB disposa d'un cotxe elèctric i de dues bicicletes elèctriques per a aquestes funcions. Entre el 2014 i el 2015 la flota s'anirà ampliant amb nous cotxes elèctrics, bicicletes elèctriques i segways, augmentant l'ús que el servei de gestió i manteniment dels parcs fa de la mobilitat elèctrica.

La totalitat de la flota es composarà de 49 vehicles elèctrics, 11 d'híbrids, 5 bicicletes elèctriques i 2 Segways, repartits de la següent manera:
  • 4 vehicles, 2 bicicletes i 2 segways són per a la realització d'inspeccions de control de qualitat de l'AMB.
  • 4 vehicles són per a les inspeccions de l'equip tècnic de l'AMB.
  • 52 vehicles són per als equips tècnics i de manteniment de les empreses contractistes.
  • 3 bicicletes s'incorporen per al personal de manteniment del Jardí Botànic de Barcelona.
Pel que fa a l'aposta per l'energia elèctrica, les tres empreses contractistes de la gestió dels parcs han incorporat gran varietat de maquinària elèctrica pel manteniment diari dels parcs. A banda de la maquinària convencional que ja es venia utilitzant, també es farà servir maquinària elèctrica com: bufadores, segadores, desbrossadores, motoserres, retallabardisses, tisores i plataformes de poda.
Petjada CO2
Taules amb dades de fons d'emissions de CO2 als diferents parcs de l'Àrea Metropolitana de Barcelona:

Parcs ES (espais singulars)
Parcs àmbit Besòs
Parcs àmbit Llobregat