Gual inundable al riu Ripoll

Es construeix un pas fluvial que connecta els camins paral·lels del marge dret i esquerre del riu Ripoll, crea una nova accessibilitat i potencia l’ús social del riu. Aprofitant el moviment de terres, es tracen petits desnivells per afavorir la recuperació de les dinàmiques del riu i de l’ecosistema fluvial.  

Foto: Xuan Yin
Fitxa tècnica
 • Data de projecte:
  Desembre 2018
  Data inici de l'obra:
  --
  Data fi de l'obra:
  --
  Data d'execució:
  Juliol 2020
  Municipi:
  Ripollet
  Superfície:

  4.470 m2

  Cost:
  355.848 €
 • Direcció de projecte:
  Mireia Monràs (AMB)
  Direcció d'obra:
  Mireia Monràs (AMB)
  Col·laboradors:
  EQUIP AMB: Montserrat Arbiol, Yéssica Ramajo, Albert Puigdellívol, Álvaro Sainz. EQUIP EXTERN: ABM Consulting, Naturalea
  Contractista:
  IZER
Finançament

AMB

Ajuntament de Ripollet

UE-FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional)

UE Feder

Descripció

L'objectiu principal del projecte és connectar els passos que permeten travessar el riu des del camí del marge esquerre a l'alçada del poliesportiu fins al polígon del Molí d'en Xec. A més, el projecte també planteja la recuperació de l'ecosistema fluvial mitjançant la retirada de tots els elements inadequats, de manera que hi hagi unes condicions ambientals més bones per afavorir la naturalització del riu Ripoll en aquest tram.

La connexió viària es formalitza a partir d'un camí de formigó de 4 metres d'amplada transitable per a vianants i bicicletes. Té forma de corba perquè des dels camins que coronen els talussos fluvials es pugui baixar a la llera del riu i travessar-la per arribar al marge oposat. Alhora, es conserva el sistema de reg tradicional que ve des de la resclosa de Can Clos fins aigües avall de l'àmbit de projecte per garantir temporalment l'ús agrícola que se'n fa a la llera del riu Ripoll. El projecte configura una topografia que facilita la retenció d'aigua en els punts estratègics on s'han fet plantacions que utilitzen l'aigua excedent del canal de reg. La proposta sempre treballa amb espècies autòctones i adaptades a l'ambient de ribera per propiciar la recuperació de l'ecosistema fluvial.

El projecte pretén adequar un espai fluvial d'interès mediambiental per tal de recuperar l'hàbitat natural de ribera i alhora promoure la inclusió social. Les actuacions proposades responen a la necessitat d'actuar en un tram del riu amb un ús social consolidat amb la intenció de solucionar problemes derivats de l'ús extens que se'n fa, però conservant la identitat de l'espai fluvial mitjançant solucions basades en la natura.

On