Enquestes usuaris parcs 2021

Principals resultats de l'estudi sobre els usuaris dels parcs metropolitans
Imatge de la publicació
Tema:
Parcs
Públic:
Educació no reglada, ciutadania, famílies i lleure
Tipus:
Informatiu
Edició:
Informe
Suports:
Electrònic

Enquesta als usuaris dels parcs metropolitans 2021

Descarregar

Sinopsi

Aquest document resumeix els principals resultats de l'estudi sobre els usuaris dels parcs que gestiona l'AMB. En l'edició de 2021 s'han fet 5.713 entrevistes en 47 dels 52 parcs de la xarxa. El procediment del mostreig ha estat polietàpic, estratificat per pacs en funció de si els dies eren feiners o festius i per conglomerats (de dilluns a diumenge). La selecció de persones ha estat aleatòria, entre les 9.00 i les 21.00 hores.

Autor:
Promoció i Conservació de l'Espai Públic
Editorial:
AMB
Lloc i data:
Barcelona 2021
Idiomes disponibles:
Català
Enllaços relacionats