Reposició de l'arbrat

| Tema: Parcs

Es plantaran 316 exemplars al conjunt dels parcs metropolitans

Plantació popular d'arbres

Durant el mes de febrer es plantaran 316 arbres als diferents parcs metropolitans. La campanya de reposició de l'arbrat té lloc a l'hivern perquè les baixes temperatures impliquen una parada vegetativa de les espècies.

Principalment es plantaran roures, alzines i lledoners, tres espècies que promouen la presència d'ocells granívors i, en conseqüència, afavoreixen la biodiversitat dels parcs.

Totes les reposicions es planifiquen en funció d'una anàlisi prèvia de l'estat de la vegetació. Se substitueixen exemplars que no han prosperat, es reforcen àrees d'estada de jocs infantils, elements esportius o zones considerades refugis climàtics. En alguns casos, també s'aprofita per substituir espècies sensibles a l'estrès hídric. Per exemple, en algun parc els pollancres han estat reemplaçats per liquidàmbars.

També es faran les podes mínimes per mantenir l'estructura natural dels arbres. Hi ha dos tipus de podes: les de seguretat i les de formació. Les de seguretat minimitzen el risc que es trenquin branques, mentre que les de formació es produeixen en els primers anys de l'arbre per facilitar-ne el creixement.

Beneficis socials, ecològics i ambientals de l'arbrat

Els arbres són un element estructural dels parcs metropolitans i acompleixen diferents funcions ambientals, ecològiques i socials. En primer lloc, són imprescindibles per als refugis climàtics, ja que actuen com a termoreguladors de l'ambient i fan disminuir aproximadament 1,5 ºC la temperatura mitjana del seu entorn.

En segon lloc, són el suport de més de 1.000 caixes niu que donen refugi a ocells i ratpenats. Per tant, milloren i potencien la biodiversitat als parcs metropolitans. A banda, també s'utilitzen arbres caiguts com a refugis de biodiversitat per a fauna diversa. Actualment n'hi ha més de 30 a la xarxa de parcs metropolitans.

També cal destacar la funció social i pedagògica d'aquestes accions. En molts casos, formen part de projectes educatius com el programa Arrela't. Aquest hivern, els infants de 16 escoles de 12 municipis diferents han contribuït a la plantació de diferents arbres. Un nombre considerablement superior al de la passada edició, fet que indica el creixent interès per participar en activitats vivencials d'aquest tipus. Així, es reforça el sentiment de pertinença tant de l'infant com de la família.

A banda, es duen a terme diverses plantacions populars. 

Documents relacionats
Enllaços relacionats