Renda a la regió metropolitana de Barcelona

| Tema: Demografia, Economia

Dades del 2021 dels 164 municipis que formen part de la regió metropolitana de Barcelona

Renda a la regió metropolitana de Barcelona

L’informe “Característiques de la renda a la Regió Metropolitana de Barcelona, 2021 per seccions censals” presenta la informació de les dades de renda que elabora l’Institut Nacional d'Estadística (INE) en col·laboració amb l’Agència Tributària (AEAT) per als 164 municipis que formen part de la regió metropolitana de Barcelona (RMB) al nivell territorial de les seccions censals. S’hi inclouen dades de renda neta mitjana per persona i la renda neta mitjana per llar, la distribució de la renda bruta per font d’ingrés i l’índex de renda per llar.

Descarregar l'informe