Renda a l'àrea metropolitana de Barcelona

| Tema: Economia

Dades del 2020 dels 36 municipis que formen part de l'AMB

Gràfica

L'informe "Característiques de la renda a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, 2020 per seccions censals" presenta la informació de les dades de renda que elabora l'Instituto Nacional de Estadística (INE) amb col·laboració amb l'Agència Tributària (AEAT) per als 36 municipis que formen part de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) al nivell territorial de les seccions censals. S'inclouen dades de renda neta mitjana per persona i la renda neta mitjana per llar, la distribució de la renda bruta per font d'ingrés i l'índex de renda per llar.

Descarregar l'informe