Renda a l'àrea metropolitana de Barcelona

| Tema: Economia

Dades del 2019 dels 36 municipis que formen part de l'AMB

Dades

L'informe "Característiques de la renda a l'àrea metropolitana de Barcelona, 2019, per seccions censals" presenta la informació de les dades de renda que elabora l'Institut Nacional d'Estadística (INE) en col·laboració amb l'Agència Tributària (AEAT) per als 36 municipis que formen part de l'àrea metropolitana de Barcelona (AMB) a escala territorial de les seccions censals. S'hi inclouen dades de renda neta mitjana per persona i la renda neta mitjana per llar, la distribució de la renda bruta per font d'ingrés i l'índex de renda per llar.

Descarregar l'informe

Documents relacionats