Migracions intermunicipals

| Tema: Demografia

Dades al territori metropolità de Barcelona 2016-2020

Migracions

El document "Migracions intermunicipals al territori metropolità de Barcelona, 2016-2020" analitza els canvis de lloc de residència habitual de les persones que es produeixen a l'entorn metropolità de Barcelona en el període 2016-2020. S'observa qui protagonitza aquesta mobilitat, per quins motius es produeixen els desplaçaments, quines pautes s'hi identifiquen, quines variacions experimenten al llarg del temps i quina influència hi exerceixen factors de caràcter estructural i conjuntural, demogràfics i econòmics respectivament.

Descarregar l'informe

Documents relacionats