LIFE AgroForAdapt

Tornar

| Tema: Agricultura, Boscos, Canvi climàtic

Projecte d'adaptació de sistemes agroforestals al canvi climàtic


El passat mes d'octubre es va posar en marxa el projecte europeu LIFE AgroForAdapt que vol avaluar i demostrar que els sistemes agroforestals poden ser una eina clau per a l'adaptació al canvi climàtic dels sectors agrícola i forestal. Aquest projecte durarà 5 anys i es dedicarà a promoure aquests sistemes agroforestals més resilients davant del canvi climàtic.

Aquest projecte es desenvoluparà en més de 800 hectàrees demostratives localitzades a l'àrea metropolitana de Barcelona i a altres finques de Catalunya, de Castella i Lleó i de la França mediterrània.

Amb un enfocament de treball multidisciplinari i transnacional, el projecte LIFE AgroForAdapt està cofinançat pel programa LIFE de la UE amb un total d'1.663.496 €. El pressupost global és de més de 3.000.000 € i té vuit beneficiaris, entre els quals hi ha l'AMB. El coordinarà a escala europea el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya.

Resiliència davant del canvi climàtic

Els sistemes agroforestals són la combinació de vegetació llenyosa amb sistemes agrícoles o ramaders per obtenir beneficis de les interaccions que en resulten. Concretament, el projecte se centra en dos tipus de sistemes agroforestals: la combinació d'arbres i arbusts amb cultius agrícoles (silvoarables) i la combinació del pasturatge en terrenys amb usos forestals (silvopastorals).

Aquests ecosistemes es fonamenten en un aprofitament més eficient de l'ús de recursos (llum, aigua i nutrients del sòl), que augmenta la productivitat de les finques. A més, s'ha comprovat que aquests sistemes permeten protegir el sòl, augmentar la biodiversitat i reduir els impactes de les sequeres i la vulnerabilitat davant dels incendis forestals, cosa que els fa molt més resilients davant del canvi climàtic que no els sistemes convencionals d'agricultura i silvicultura.

Per demostrar-ho es treballarà en més de 40 finques (més de 800 hectàrees en total) de Catalunya, Castella i Lleó i la França mediterrània, on s'implementaran sistemes agroforestals demostratius i se'n farà un seguiment per estudiar-ne els diversos indicadors. El seguiment inclou indicadors productius, el  balanç de carboni, la biodiversitat i la vulnerabilitat davant dels incendis forestals i la sequera.

Aquest projecte, que es va iniciar el passat octubre, durarà 5 anys. Els primers es dedicaran al disseny i la implementació dels sistemes demostratius, i més endavant s'aniran generant eines i publicacions amb voluntat de fomentar la replicabilitat d'aquests sistemes i la visibilitat i adopció dins dels sectors agrícola i forestal.

Els vuit beneficiaris del projecte són: AMB, Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, Agresta S. Coop, Agroof, Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Diputació de Girona i Fundació Emys. També compta amb el suport de la Diputació de Tarragona.

Documents relacionats

Prova: $provaURL