Índexs de referència del preu del lloguer

| Tema: Habitatge

Dades 2019-2022 per als 36 municipis de l'AMB

Gràfic

En aquest document es recullen les dades del preu del lloguer de l'habitatge, derivades del sistema estatal d'índexs de referència del preu del lloguer d'habitatge, per als 36 municipis que formen part de l'Administració metropolitana de Barcelona. La informació està representada a escala de secció censal i s'hi inclou informació relativa al nombre d'habitatges, la superfície, el preu del lloguer per m2 mensual i el preu del lloguer mensual.

Descarregar l'informe

Documents relacionats