Gossos als parcs i platges metropolitans

| Tema: Parcs, Platges

Sessió tècnica sobre convivència i tinença responsable

Gossos als parcs i platges metropolitans

El 13 de juliol va tenir lloc una sessió tècnica sobre convivència i tinença responsable de gossos als parcs i platges metropolitans. La trobada va ser en format virtual i hi van participar més de 50 persones, la majoria membres d'equips tècnics municipals involucrats en la gestió d'aquests espais públics.

L'AMB va promoure la sessió tècnica amb la voluntat de fer visible la complexitat de la convivència dels diferents usos de l'espai públic i també per posar de relleu la necessitat de promoure la col·laboració dels usuaris per afavorir-ne una bona gestió. 

Durant la trobada es va fer evident que la presència de gossos als parcs i platges metropolitans sovint genera alguns conflictes. Per aquest motiu, la responsabilitat de les persones que treuen a passejar els gossos és imprescindible per fer possible una bona convivència en aquests espais.

La sessió tècnica va arrencar amb la presentació d'Albert Gassull, director dels Serveis de l'Espai Públic de l'AMB, i Jordi Bordanove, coordinador dels Serveis de Promoció i Conservació de l'Espai Públic de l'AMB.

Tot seguit, va ser el torn de Perruneando. David Ordónez, director tècnic d'aquesta entitat, i Andrea Galofré, educadora canina i guia d'intervencions assistides, van compartir els seus coneixements d'educació canina i intervenció assistida per explicar l'assessorament que han fet a altres organismes públics d'arreu d'Espanya. A la sessió es van exposar diferents casos d'èxit i bones pràctiques que s'han portat a terme en altres ciutats, així com una breu pinzellada de la recent col·laboració als parcs i platges metropolitans.

La tercera ponència de la jornada va ser a càrrec de Patricia Giménez, directora de platges BECASA, que va exposar la gestió de l'àrea de gossos de la platja de Llevant a la ciutat de Barcelona. La seva presentació va exposar l'evolució d'aquest projecte des de l'any 2014, moment en el qual l'Ajuntament va rebre la demanada de la necessitat que els gossos poguessin anar a la platja, fins al 2018 any en el qual l'Ajuntament de Barcelona va aprovar el Decret d'Alcaldia per habilitar un espai per a gossos a la platja de Llevant.

A continuació, Dina Alsawi, cap del Servei de Parcs, i Jona Garcia, cap de Projectes, ambdós adscrits al Servei de Promoció i Conservació de l'Espai Públic (PCEP) de l'AMB, van exposar l'evolució i les millores portades a terme a les 25 àrees d'esbarjo per a gossos que hi ha als parcs metropolitans. Ambdós van compartir criteris de disseny (superfície, ubicació, mobiliari, paviments, vegetació, etc.) i de gestió que es porten a terme a la xarxa de parcs metropolitans.

Finalment, es van presentar accions educatives i bones pràctiques per promoure la convivència i la tinença responsable als parcs i platges metropolitans. En aquesta intervenció hi van participar Aida Girona, tècnica responsable de projectes educatius i participatius del Servei de PCEP de l'AMB, i Núria Machuda, tècnica responsable de promoció i dinamització del Servei de PCEP de l'AMB. Actualment, des dels ajuntaments es desenvolupen campanyes i projectes diversos entorn la tinença responsable de gossos a l'espai públic. Des de l'AMB s'ha considerat adient donar suport als ajuntaments des de la vessant educativa, fent accions de sensibilització i informació que complementen la gestió integral que ja es realitza als parcs i platges metropolitans.

Isabel Martín Alcántara, cap de Secció de Qualitat i Medi Ambient de PCEP de l'AMB, va tancar la jornada.