Dades bàsiques dels municipis metropolitans, 2017

Tornar

Fitxes amb dades bàsiques temàtiques dels municipis metropolitans

Cada fitxa inclou informació sobre territori (ocupació, règim del sòl), població (nombre d'habitants, índexs, taxes), activitat econòmica (renda, atur, afiliació) i edificis i habitatges (cens d'habitatges, estat de les edificacions, construcció) amb l'objectiu d'oferir una visió sintètica i resumida de les característiques principals dels municipis de l'AMB.

Imatge de la notícia

Fitxes amb dades bàsiques temàtiques dels municipis metropolitans

Prova: $provaURL