Analítica de la sorra de platges

Tornar

| Tema: Platges, Salut Ambiental

Fins a final de setembre es farà l'anàlisi per municipis de manera quinzenal

Pots de recollida de mostres sobre la sorra


Durant el mes de juny, i fins al final del mes de setembre, coincidint amb la temporada de bany, es faran les analítiques de la qualitat de la sorra i de les dutxes a les platges metropolitanes.

L'AMB du a terme, des de l'any 1997, un programa de vigilància i control de la qualitat sanitària de les platges metropolitanes. L'objectiu és determinar l'efecte de les tasques de neteja de la sorra, no des d'un punt només estètic o visual, sinó a partir de l'anàlisi d'indicadors microbiològics. La campanya se centra en el període de més afluència i abasta diferents punts de les platges metropolitanes, amb l'excepció del municipi de Barcelona, que fa uns controls paral·lels.

Per portar a terme aquesta vigilància es prenen mostres de sorra de tots els municipis metropolitans amb una freqüència quinzenal durant la temporada de bany.

Programa de vigilància de platges

El servei de platges de l'AMB té definits els punts de mostreig per a cada una de les platges dels municipis del litoral. De cada punt s'analitzen dues mostres, una que correspon a una mostra obtinguda a 10 metres de la línia del mar, on es fa el tractament de neteja i airejat de la sorra amb màquines grans, i una altra que correspon a una mostra obtinguda a la zona d'entrada i sortida dels usuaris de la platja, de difícil accés per a la maquinària, motiu pel qual la neteja s'ha de fer de manera més manual, amb garbelladores.

Aquestes mostres s'analitzen al laboratori de l'AMB i s'estableix la qualitat de la sorra. Els resultats són, en general, de qualitat òptima. A final de temporada es redacta un document de recopilació total de les dades obtingudes. L'any 2018, el 94% del mostreig va donar una qualitat bona o excel·lent, les deficiències detectades (6%) estaven associades a episodis puntuals, per exemple, relacionats amb temporals. En aquests casos s'ha fet una contraanalítica que ha sigut correcta.

El programa de vigilància de platges s'ha anat ampliant, amb una campanya que ha incorporat també el control de fongs i llevats als plats de dutxa i de control de legionel·la a l'aigua de les dutxes. En aquesta ocasió el mostreig s'ha fet en els punts que podien presentar més conflictiva. Els resultats del 2018 van ser correctes en un 97.5% de les analítiques de fongs i llevats, amb contraanalítiques que van donar dades correctes en els casos restants. El 100% de l'analítica de presència de legionel·la a l'aigua de dutxa va donar negatiu.