Afiliació a la seguretat social

| Tema: Mercat laboral

Informe sobre l'afiliació a la seguretat social i noves contractacions durant el 4t trimestre del 2021 a l'AMB

Gràfic de dades

Els informes sobre l'afiliació a la seguretat social i noves contractacions són una publicació anual que presenta de manera detallada les dades sobre afiliació per règims i sectors d'activitat i altres estadístiques que ofereixen una visió de l'evolució d'aquests aspectes als municipis de l'AMB.

Descarregar l'informe

Documents relacionats