Bicivia

Xarxa pedalable metropolitana

Tornar
Bicicleta per carril bici

Mobilitat en bicicleta

Fitxa tècnica

 • Temes:
  Bicicleta
 • Data de publicació:
  $stringUtil.upperCaseFirstLetter($dateTool.format('MMMMMMMMMMMMMMMMMMM yyyy', $dateTool.toDate('yyyy-MM-dd', $data_publicacio.getData(), $locale), $locale))
 • Estat:
  En curs
 • Tipus / Subtipus:
  Mobilitat sostenible / Bicicleta
 • Zona d'actuació:
 • Direcció de projecte:
  Direcció de Serveis de Mobilitat Sostenible
 • Descripció

  Bicivia és la xarxa d'eixos pedalables metropolitans que s'ha definit i dissenyat des de l'AMB conjuntament amb els 36 municipis i administracions titulars de les carreteres.

  Té l'objectiu de connectar, d'una manera ràpida, directa i segura, de nord a sud i d'est a oest, la metròpolis.

  • Característiques bàsiques

   La xarxa Bicivia preveu un total de 414 km de carrils bici, dividits en xarxa bàsica i xarxa secundària. D'aquests quilòmetres, 201 corresponen a la xarxa bàsica (31 % ja executats) i 213 corresponen a la xarxa secundària (20 % ja executats). *(Aquestes dades exclouen la ciutat de Barcelona).

   La xarxa Bicivia està formada per 9 grans eixos pedalables4 eixos verticals, que travessen la metròpolis de nord a sud, i 5 eixos horitzontals, que la creuen d'est a oest.

   Els eixos pedalables verticals es distribueixen seguint els rius Llobregat i Besòs, un a cada banda/marge del curs fluvial. Dels 5 eixos pedalables horitzontals, quatre estan situats a la banda de la costa i un a la zona del Vallès.

   Gràfic resum Bicivia
  • Característiques particulars

   La xarxa Bicivia es defineix amb un seguit de característiques particulars:

   • Xarxa de desplaçaments de mobilitat obligada (no de lleure)
   • Xarxa contínua (sense interrupcions)
   • Xarxa directa (pels camins més rectes possibles)
   • Xarxa il·luminada
   • Priorització dels carrils per la calçada
   • Definició d'amplades mínimes i recomanables
   • Imatge i senyalització pròpies

  Puja

  Promoció de la mobilitat en bicicleta

  Prova: $provaURL