Bicivia

Xarxa pedalable metropolitana

Tornar
Bicicleta per carril bici

Mobilitat en bicicleta

Fitxa tècnica

 • Temes:
  Bicicleta
 • Estat:
  En curs
 • Tipus / Subtipus:
  Mobilitat sostenible / Bicicleta
 • Direcció de projecte:
  Direcció de Serveis de Mobilitat Sostenible
 • Descripció

  Bicivia és la xarxa d'eixos pedalables metropolitans que s'ha definit i dissenyat des de l'AMB conjuntament amb els 36 municipis i administracions titulars de les carreteres.

  Té l'objectiu de connectar, d'una manera ràpida, directa i segura, de nord a sud i d'est a oest, la metròpolis.
  • Característiques bàsiques
   La xarxa Bicivia contempla un total de 414 km de carrils bici, dividits en xarxa bàsica i en xarxa secundària. D'aquests quilòmetres, 201 corresponen a xarxa bàsica (31% executats), i 213 corresponen a xarxa secundària (20% executats). *(aquestes dades exclouen la ciutat de Barcelona).

   La xarxa Bicivia està formada per 9 grans eixos pedalables: 4 eixos verticals, que travessen la metròpolis de nord a sud, i 5 eixos horitzontals, que la creuen d'est a oest.

   Els eixos pedalables verticals es distribueixen seguint, a cada banda/marge, el curs fluvial del rius Llobregat i Besòs. Dels 5 eixos pedalables horitzontals, quatre discorren per la banda de la costa i un per la zona del Vallès.
   Gràfic resum Bicivia
  • Característiques particulars
   La xarxa Bicivia ve acompanyada d'unes característiques particulars:
   • Xarxa de desplaçaments de mobilitat obligada (no de lleure)
   • Xarxa contínua (sense interrupcions)
   • Xarxa directa (pels camins més rectes possibles)
   • Xarxa il·luminada
   • Priorització dels carrils per la calçada
   • Definició d'amplades mínimes i recomanables
   • Imatge i senyalització pròpies

  Puja

  Promoció de la mobilitat en bicicleta