Tiana-Can Ruti

Seleccionant el dia i l'hora en què necessiteu el servei, així com el trajecte concret (parada d'inici i parada final). Inicialment, ja funciona amb la línia E33, amb servei directe entre l'Hospital de Can Ruti i Tiana.

Go to AppStore Go to Google Play
L'App permet a l'usuari reservar el seu trajecte i els dels seus acompanyants, seleccionant la parada d'inici i final, la data, l'hora i les places necessàries, tant seients normals com PMRs.

Pot programar-se els trajectes de tota la setmana, i els usuaris que realitzen sovint el mateix recorregut, poden crear ràpidament reserves, repetint reserves anteriors i seleccionant només la, o les noves dates (podem seleccionar més d'un dia i es crearan tantes reserves com dies seleccionats).

Des de l'App podrà visualitzar les reserves que es troben en curs i l'històric de les ja finalitzades. Les reserves que es troben en curs, poden ser modificades, cancel·lades o repetir-les, com s'ha comentat en el punt anterior.

L'usuari rebrà notificacions el dia del trajecte, i a diferents períodes de temps, com a recordatori.

Aquest servei té penalitzacions en cas que l'usuari no es presenti a la seva reserva. Des de l'App podrà veure en tot moment les faltes d'assistència, representades visualment en forma de termòmetre amb diferents cares, que van de contentes a tristes, on l'últim nivell de cara trista significa que es troba penalitzat.
AMB Informació i Serveis, S.A. (en endavant, "AMB Informació") és una societat anònima metropolitana constituïda el 21 de maig de 1986. La societat és un òrgan de gestió directa de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (en endavant, "AMB"). AMB Informació és el desenvolupador i propietari de l'aplicació "Bus a la demanda".

Descarregar els termes i condicions d'ús

Seguidament es descriuen les condicions que regulen el Servei de Bus a Demanda i que s'estructuren en els següents punts:
 • Accés al servei
  1. L'aplicació "Bus a la demanda" (en endavant, "APP" o "aplicació") és una APP per a dispositius mòbil d'AMB Informació que habilita els usuaris per a l'ús del Servei de Bus a Demanda.
  2. El Servei de Bus a Demanda consisteix en que els usuaris del transport públic (en endavant, TP), concretament d' autobús,  puguin reservar trajectes en diferents línies de bus que s'aniran incloent en el servei. A través de l'aplicació, es duu a terme les reserves de l'usuari i es gestiona les peticions de servei a l'operador. Així els operadors dels serveis d'autobús poden adaptar l'horari i rutes de les línies a la demanda real.
  3. Per gaudir del servei, l'usuari haurà de descarregar la APP "Bus a la demanda" i registrar-se en el sistema.  També podrà accedir al servei des de altres terminals amb connexió a internet mitjançant una WEB del servei.
  4. L'usuari haurà de registrar-se i acceptar, de forma explícita, les condicions d'ús i la política de privacitat del Servei.
  5. El Servei requereix l'ús de telèfons intel·ligents compatibles (iOS i Android) i la instal·lació de l'aplicació mitjançant connexió a Internet (en cas d'ús de dades mòbils, l'usuari es troba subjecte a les tarifes que pugui aplicar el seu proveïdor i sobre les quals AMB no es responsabilitza en cap cas). L'ús adequat del Servei pot requerir l'obtenció d'actualitzacions de software, per la qual cosa AMB Informació pot requerir instal·lar i utilitzar sempre l'última versió de l'APP. Alternativament, es disposarà d'un telèfon d'atenció al client per a realitzar consultes i accions a través dels operadors d'AMB Informació.   
 • Acceptació dels Termes i Condicions d'ús
  1. L'accés a i l'ús de l'APP, així com la informació, serveis i contingut estan subjectes a la legislació i normativa reguladora aplicable i ordenances en matèria de trànsit i aparcament, així com a les disposicions establertes en els presents Termes i Condicions d'Ús.
  2. Amb la descàrrega de l'APP i el registre a l'App "Bus a la demanda", l'usuari afirma haver llegit, acceptar i respectar tots els punts establerts als presents Termes i Condicions d'Ús. El contingut constitueix la totalitat de l'acord entre l'usuari, AMB i AMB Informació. Així mateix, l'usuari reconeix i accepta que els serveis i continguts oferts a través de l'APP no infringeixen ni han de ser utilitzats per infringir la normativa i/o regulacions vigents aplicables.
  3. Els Termes i condicions d'ús de l'APP podran ser modificats per AMB Informació sense notificació específica a l'usuari, excepte que el servei deixi de ser gratuït. En aquest sentit és important que l'usuari consulti els Termes i Condicions d'Ús regularment.
 • Registre d'usuaris
  1. L'APP necessita accedir a informació de l'usuari per a poder ser utilitzada. Caldrà donar-se d'alta al Servei com usuari des de la mateixa aplicació, on l'individu haurà de proporcionar totes les dades de contacte que es sol·liciten: la identificació personal (NIF/NIE), el nom complet, una adreça de correu electrònic pròpia i vàlida, una contrasenya , municipi on el usuari està censat i el número de telèfon.
  2. Per completar el registre al servei, l'usuari haurà d'omplir correctament un formulari amb els camps:
   1. Nom
   2. Cognoms
   3. NIF o NIE
   4. Correu electrònic (servirà també com a identificador a l´aplicatiu)
   5. Contrasenya desitjada
  3. L´usuari rebrà un e-mail demanant confirmació del registre clicant en un enllaç. Per accedir el servei l´usuari haurà de fer un log-in a l´aplicació amb el seu correu electrònic i contrasenya.
  4. L'usuari reconeix i accepta que AMB Informació podrà utilitzar les seves credencials d'accés amb l'exclusiva finalitat de validar els processos d'identificació i autorització a través de l'APP. Per tant, és l'usuari el responsable d'utilitzar correctament i protegir la contrasenya d'accés, notificant a AMB Informació qualsevol incidència amb el seu compte d'usuari.   
  5. L'usuari reconeix i accepta que AMB Informació podrà suspendre o bloquejar l'accés de l'usuari a l'APP i conseqüentment al Servei de Bus a la Demanda, en el cas que AMB Informació detecti que es fa un ús indegut de l'APP o del servei per part de l'usuari o un incompliment dels presents Termes i Condicions d'Ús.
 • Ús del Servei
  1. Per utilitzar el Servei, els usuaris hauran de descarregar i configurar l'APP i iniciar sessió amb les seves credencials d'usuari, vàlides i autoritzades d'un compte actiu. L'usuari també pot accedir al servei a través del canal WEB www.amb.cat/busademanda o trucant al numero de telèfon (930 333 333) , disponible de 8h a 20h.
  2. El Servei de Bus a Demanda permet la reserva de de places per part d´usuaris prèviament registrats, en base a unes línies, localitzacions de parada registrades al sistema.
  3. Per realitzar la reserva a través de la APP, l' usuari del Servei haurà de clicar el botó "Nova Reserva". Se li mostraran els trajectes disponibles per al seu perfil. Una vegada seleccionat el trajecte se li mostrarà un mapa amb les diferents parades de la línia on haurà de seleccionar la parada d'origen. Seguidament se li mostraran un llistat de dies en què es pot realitzar la reserva. L'usuari selecciona el dia desitjat. El mateix procediment per seleccionar el horari. Una vegada seleccionat, se li demanarà una confirmació de la reserva. L'usuari haurà de seleccionar la línia, la parada d'origen de trajecte així com dia i hora.
  4. L'usuari pot triar si vol que la reserva sigui periòdica triant els dies de repetició de la reserva sobre un calendari.
  5. L'horari de funcionament del Servei BoD  és l'indicat al web i a l'app, cada línia té el seu horari i les seves parades específiques.
  6. L'usuari podrà realitzar la reserva fins a una hora abans de fer ús del transport.
  7. L´usuari pot consultar a través de l´aplicatiu les reserves realitzades amb anterioritat i aquelles pendents. Per a aquelles pendents, l´usuari pot modificar o cancel·lar-les fins a una hora abans de la realització del trajecte.
  8. Uns minuts abans del pas del autobús reservat per la parada seleccionada per l' usuari, es fa una notificació a aquest dient que el seu autobús està a punt d´arribar.
  9. L'Usuari rebrà notificacions i avisos relacionats amb la seva reserva  mitjançant l'aplicació. Aquests avisos, tot i estar configurats, poden no ser rebuts pels usuaris per causes no imputables a AMB Informació (com ara, per falta de connectivitat o bateria).
 • Incompliments d'ús i penalitzacions
  1. El servei d'autobús s'activa només si hi ha reserves registrades. En el cas de parades on no s´hi trobi cap passatger existint reserves prèvies, el conductor registrarà els usuaris que no han complert la seva reserva. A final del trajecte, el conductor notifica els usuaris que no han complert la seva reserva, a través de l´aplicatiu.
  2. Els usuaris que no han complert la seva reserva rebran una notificació per e-mail i SMS d´aquest incompliment i del número total d´incompliments pendents abans de patir una penalització.
  3. Els incompliments caduquen passat un mes.
  4. L´usuari pot consultar a través de l´aplicatiu els incompliments registrats i aquells que manquen abans de patir una penalització.
  5. En cas d'acumular (4) penalitzacions, s'enviarà una notificació a l´usuari de la penalització consistent en un bloqueig: no es podran realitzar reserves durant 4 setmanes.
  6. Durant aquest període de bloqueig, l´aplicatiu no permet realitzar reserves i informa a l´usuari dels dies pendents de penalització.
 • Preus i Tarifes
  1. La descàrrega, registre, ús i manteniment de l'aplicació de Bus a demanda és totalment gratuïta i es pot fer a través dels mercats oficials d'aplicacions mòbil pels sistemes operatius de telèfons intel·ligents compatibles. AMB Informació es reserva la possibilitat, prèvia notificació, de modificar aquestes condicions econòmiques en qualsevol moment.
  2. El servei de reserva es totalment gratuït, no obstant, l'ús de l'autobús requereix la utilització d'un títol de transport propi o integrat com la resta de línies metropolitanes. 
 • Propietat Intel·lectual
  1. AMB Informació és el legítim propietari de la totalitat dels drets, títols i interessos associats a l'aplicació, els seus continguts i programari incloent qualsevol modificació, actualització i noves versions i també qualsevol marca, nom comercial, know-how, drets d'autor i qualsevol altre dret de propietat industrial o intel·lectual inherent.
  2. Així mateix en possibles situacions futures, els drets d'explotació econòmica del Sistema Bus a demanda  són titularitat exclusiva de AMB Informació i AMB.
 • Protecció de dades
  1. La informació relacionada amb l'Usuari i facilitada durant el registre a la nostra APP, incloent les dades de geo-localització a les quals l'Aplicació pugui accedir, seran emmagatzemades al dispositiu de l'usuari i en un servidor propietat d'AMB Informació. Aquesta informació personal és utilitzada per AMB Informació per gestionar els serveis oferts a través de l'APP, dissenyar i implementar millores en l'aplicació així com posar a disposició de l'usuari, les corresponents actualitzacions de l'APP.
  2. L'Usuari garanteix que les dades personals facilitades a AMB Informació són certes i exactes, de manera que AMB Informació no es farà responsable de qualsevol incidència derivada de la inexactitud o falsedat de la informació proporcionada pels usuaris.
  3. L'Usuari, en facilitar voluntàriament les seves dades, consent expressament el tractament per part d'AMB Informació. Així mateix, l'usuari autoritza l'enviament de comunicacions comercials i qualsevol tipus de notificacions relacionades amb AMB i AMB Informació a través de qualsevol mitjà.
  4. L'usuari reconeix i accepta que AMB Informació pot implementar les eines necessàries, pròpies o de tercers, per realitzar anàlisis sobre l'ús que els usuaris fan de l'aplicació amb fins estadístics i per la millora del Servei.
  5. AMB Informació ha implementat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat i integritat de la seva informació personal durant l'ús de l'APP. En aquest sentit, s'han implementat els estàndards de seguretat que preveu el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de Desenvolupament de la LOPD i s'han pres les mesures legals necessàries per garantir que el tractament de la informació personal de l'usuari es realitza de forma adequada i segura.
  6. L'Usuari pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició i processar la baixa del servei d'enviament de comunicacions comercials per correu electrònic a l'adreça infobusademanda@ambinformacio.cat.  
 • Llei aplicable i jurisdicció
  La interpretació i aplicació dels termes i condicions d'ús de l'APP es regiran per la Legislació Espanyola. Per a la resolució de qualsevol discrepància que pogués sorgir en la interpretació i/o execució dels termes i llicència d'ús aquí previstos, les parts se sotmeten a la jurisdicció i competència dels Tribunals de Barcelona. No obstant, en el cas que la legislació espanyola o autonòmica per a la Defensa de Consumidors i Usuaris estableixi la possibilitat que l'Usuari triï el fur corresponent al seu lloc de residència, es procedirà conforme al que disposa aquesta normativa.
Per a qualsevol pregunta relacionada amb l'ús de l'APP i amb els Termes i Condicions que la regulen, es troben habilitats els següents mètodes de contacte:

infobusademanda@ambinformacio.cat

93 033 33 33 (de dilluns a divendres de 8 a 20 hores).
Prova: $provaURL