Cervelló

A Cervelló el bus es posa al dia. Al matí i a la tarda, amb les noves línies a demanda CB1 i CB2.

Les línies regulars del matí L1+L3, L2 i L4 han estat substituïdes per les línies a demanda CB1 i CB2 amb nous horaris i noves expedicions.

Aquestes línies només circulen prèvia petició. Hi ha unes parades fixes i el recorregut depèn de les sol·licituds dels usuaris.

CB1 CB2
Matí
De 7.00 a 7.45 De 8.00 a 8.45
De 8.45 a 9.30 De 10.15 a 11.00
De 9.30 a 10.15 De 11.45 a 12.30
De 11.00 a 11.45 De 13.15 a 14.00
De 12.30 a 13.15
Tarda
De 16.45 a 17.30 De 16.00 a 16.45
De 18.15 a 19.00 De 17.30 a 18.15
Per estar sempre al dia dels horaris, els trajectes i les parades, consulteu l'app.

Com fer la reserva a les noves línies?

Per registrar-t'hi, introdueix les teves dades. Per reservar un trajecte, selecciona la línia, el dia i l'hora, la ruta (parada d'origen i parada de destí), el nombre d'usuaris que faran el viatge i si necessites cadira de rodes.

A més, podràs planejar les teves pròximes reserves o revisar i reutilitzar les anteriors. L'hora de sortida i arribada poden variar lleugerament depenent de les reserves d'altres usuaris, però una hora abans t'avisarem amb una notificació de l'hora de recollida definitiva.

Es pot modificar o cancel·lar la reserva fins a una hora abans del servei.

Descarregar AMB Bus a demanda Cervelló:

Android
iPhone

En cas de no poder utilitzar l'app, es pot reservar per telèfon:

936 325 133 (horari d'atenció: de 7 a 14 h i de 16 a 19.30 h).
Servei de Bus a demanda al municipi de Cervelló

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) és la responsable del servei de transport públic col·lectiu urbà de viatgers a demanda al municipi de Cervelló (Servei de Bus a demanda Cervelló).

Descarregar els termes i les condicions d'ús

Seguidament es descriuen les condicions que regulen el Servei de Bus a demanda, que s'estructuren en els següents punts:
 • Accés al servei i ús
  1. El Servei de Bus a demanda Cervelló permet que les persones usuàries del transport públic, concretament de l'autobús, puguin reservar trajectes determinats. A través de l'aplicació o per via telefònica, es duu a terme la reserva de la persona usuària i es gestionen les peticions de servei a l'operador. Així l'operador del servei d'autobús pot adaptar l'horari i les rutes de les línies a la demanda real. La reserva es pot fer de manera immediata o amb una antelació màxima d'una setmana.
  2. El Servei de Bus a demanda Cervelló permet la reserva de places per part de les persones  prèviament registrades, d'acord amb unes localitzacions de parada registrades al sistema. La persona usuària pot reservar una o més places i indicar si necessita places de mobilitat reduïda.
  3. El servei resta subjecte a disponibilitat i pot veure's afectat per afectacions alienes a AMB per diversos motius, com ara els climatològics.
  4. Reserva mitjançant l'app:
   1. L'aplicació AMB Bus a demanda Cervelló (en endavant, "app" o "aplicació") és una app de l'AMB per a dispositius mòbils que habilita les persones usuàries per a l'ús del Servei de Bus a demanda al municipi de Cervelló.
   2. Per gaudir del servei mitjançant l'app, la persona usuària ha de descarregar-se l'app AMB Bus a demanda Cervelló i registrar-se en el sistema. La persona usuària ha de registrar-se i acceptar, de manera explícita, les condicions d'ús i la política de privacitat del Servei.
   3. Per efectuar la reserva de transport cal:
    1. Iniciar sessió amb les credencials d'usuari, vàlides i autoritzades en un compte actiu.
    2. Clicar el botó "Nova reserva". Es mostrarà un mapa amb les diferents parades del servei, on s'haurà de seleccionar la parada d'origen i la de destí. Seguidament es mostrarà una llista de dies i horaris perquè es pugui fer la reserva. Una vegada seleccionats, es demanarà la confirmació de la reserva.
   4. L'horari de funcionament i les parades específiques del Servei Bus a demanda Cervelló són les indicades a l'app.
   5. En el moment de fer la reserva, el sistema proporciona a la persona usuària una hora de recollida estimada.
   6. La persona usuària podrà realitzar la reserva fins a 15 minuts abans de l'inici de l'expedició. En aquest moment, en funció de les sol·licituds de reserves rebudes, es configura el recorregut definitiu de l'expedició i el sistema avisa amb una notificació de l'hora de recollida definitiva. A partir d'aquest moment, si una persona usuària vol fer una reserva immediata en aquesta expedició, haurà d'adaptar-se al recorregut definitiu configurat.
   7. Uns minuts abans del pas del autobús reservat per la parada seleccionada, es fa una notificació a la persona usuària dient que el seu autobús està a punt d´arribar.
   8. La persona usuària pot consultar a través de l´aplicació les reserves realitzades amb anterioritat, les rutes preferides i les pròximes reserves.
   9. La persona usuària pot modificar o cancel·lar les pròximes reserves fins a 15 minuts abans de l'inici de l'expedició.
   10. La persona usuària rebrà notificacions i avisos relacionats amb la seva reserva mitjançant l'aplicació. Aquests avisos, tot i estar configurats, poden no ser rebuts per les persones usuàries per causes no imputables a l'AMB (com ara per falta de connectivitat o bateria).
   11. El Servei requereix l'ús de telèfons intel·ligents compatibles (iOS i Android) i la instal·lació de l'aplicació mitjançant connexió a internet (en cas d'ús de dades mòbils, la persona usuària es troba subjecta a les tarifes que pugui aplicar el seu proveïdor i de les quals l'AMB no es responsabilitza en cap cas). L'ús adequat del Servei pot requerir l'obtenció d'actualitzacions de software, per la qual cosa l'AMB pot requerir instal·lar i utilitzar sempre l'última versió de l'Aapp. Alternativament, es disposarà d'un telèfon d'atenció al client.
  5. Reserva mitjançant atenció telefònica:
   1. La persona usuària també pot accedir al servei trucant al numero de telèfon (936 325 133) , disponible els dies feiners (excepte agost), de 8 h a 14 h i de 16 h a 19.30 h, on es farà la reserva de dia, hora i parada d'origen i destí segons la disponibilitat del servei.
   2. Per a la reserva mitjançant atenció telefònica, són vàlides les condicions d'ús recollides als apartats 1.4.5, 1.4.6 i 1.4.9. Les comunicacions, en aquest cas, es faran via telefònica o mitjançant SMS o similar.
  6. La persona usuària, en el moment de confirmar la reserva, es compromet a arribar a la parada uns minuts abans de l'hora de recollida definitiva.
  7. En la relació amb les persones usuàries, serà d'aplicació el Reglament de viatgers dels serveis de transport públic de superfície de l'àmbit de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, aprovat pel Consell Metropolità de l'AMB el 8 de febrer de 2001 i les seves actualitzacions.
 • Acceptació dels termes i les condicions d'ús
  1. L'ús del servei a demanda, l'accés a l'app i el seu ús, així com la informació, els serveis i el contingut, estan subjectes a la legislació i normativa reguladora aplicable i ordenances en matèria de transport col·lectiu de viatgers, així com a les disposicions establertes en els presents Termes i condicions d'ús.
  2. Amb la descàrrega i el registre a l'app AMB Bus a demanda Cervelló, o amb la reserva del servei per via telefònica, la persona usuària afirma conèixer, acceptar i respectar tots els punts establerts als presents Termes i condicions d'ús. El contingut constitueix la totalitat de l'acord entre la persona usuària i l'AMB. Així mateix, la persona usuària reconeix i accepta que els serveis i continguts oferts a través de l'app no infringeixen ni han de ser utilitzats per infringir la normativa ni les regulacions vigents aplicables.
  3. Els Termes i condicions d'ús del Servei de Bus a demanda Cervelló podran ser modificats per l'AMB sense notificació específica a la persona usuària, excepte en cas que el servei de reserva deixi de ser gratuït. En aquest sentit, és important que la persona usuària consulti els Termes i condicions d'ús regularment. 
 • Registre de persones usuàries
  1. Per tal de fer ús del Servei de Bus a demanda Cervelló, cal accedir a "Informació de la persona usuària" per poder-la utilitzar-la. Cal donar-se d'alta al Servei com a persona usuària des de la mateixa aplicació o des de l'atenció telefònica, on la persona haurà de proporcionar totes les dades de contacte que se sol·liciten: la identificació personal (NIF/NIE), el nom complet, una adreça de correu electrònic pròpia i vàlida i una contrasenya.
  2. Per completar el registre al servei, la persona usuària haurà d'omplir correctament un formulari amb els camps:
   1. Correu electrònic (servirà també com a identificador a l'aplicació)
   2. Contrasenya desitjada
   3. Nom
   4. Cognoms
   5. NIF o NIE
  3. En el cas dels menors de 14 anys, el servei haurà de ser sol·licitat pel seu pare/mare o tutor/a legal.
  4. Si el registre es fa mitjançant l'aplicació, la persona usuària rebrà un correu electrònic en el qual es demanarà la confirmació del registre a través d'un enllaç. Per accedir al servei, la persona haurà d'iniciar sessió a l'aplicació amb el seu correu electrònic i contrasenya.
  5. La persona usuària reconeix i accepta que l'AMB pot utilitzar les seves credencials d'accés amb l'exclusiva finalitat de validar els processos d'identificació i autorització a través de l'app. Per tant, és la persona usuària la responsable d'utilitzar correctament i protegir la contrasenya d'accés, i de notificar a l'AMB qualsevol incidència amb el seu compte d'usuari.
  6. La persona usuària és responsable de l'ús de l'app. Queda expressament prohibida qualsevol actuació, com les adreçades a l'obtenció d'informació confidencial (dades personals, informació restringida per propietat intel·lectual, etc.), actuacions adreçades a impedir el normal funcionament del serveis per part d'AMB o la resta de persones, la suplantació d'identitat, l'ús inadequat de l'app, etc.
  7. La persona usuària reconeix i accepta que l'AMB pot suspendre o bloquejar l'accés a l'app o al servei d'atenció telefònica i, conseqüentment, al Servei de Bus a demanda Cervelló, en cas que l'AMB detecti que es fa un ús indegut de l'app o del servei o s'incompleixen els presents Termes i condicions d'ús. Així, es pot donar lloc a l'exercici de les accions que legalment correspongui i, si escau, a les responsabilitats que es derivin de les actuacions de les persones usuàries. La persona usuària es podrà donar de baixa del Servei de Bus a demanda Cervelló en qualsevol moment, mitjançat el servei d'atenció telefònica o bé l'apartat "Configuració" de l'app. La baixa comporta la cancel·lació de les dades de caràcter personal, així com la impossibilitat d'efectuar reserves en el futur fins que no es torni a registrar.
 • Incompliments d'ús i penalitzacions
  • El servei d'autobús s'activa només si hi ha reserves registrades. En el cas de parades on no hi hagi cap passatger tot i que s'hagi fet alguna reserva prèvia, el personal de conducció registrarà les persones usuàries que no han complert la seva reserva.
  • L'AMB es reserva la possibilitat d'activar, en un futur, un sistema de penalitzacions davant dels incompliments reiterats de les persones usuàries.
 • Preus i tarifes
  1. La descàrrega, el registre, l'ús i el manteniment de l'aplicació AMB Bus a demanda Cervelló són totalment gratuïts. L'app es pot descarregar a través dels mercats oficials d'aplicacions mòbils per als sistemes operatius de telèfons intel·ligents compatibles. L'AMB es reserva la possibilitat, prèvia notificació, de modificar aquestes condicions econòmiques en qualsevol moment.
  2. El preu del servei d'atenció telefònica es correspon al d'una trucada de caràcter nacional, segons les tarifes pròpies de cada persona usuària.
  3. El servei de reserva és totalment gratuït. No obstant això, l'ús de l'autobús requereix la utilització d'un títol de transport propi o integrat, com la resta de línies metropolitanes.
 • Propietat intel·lectual
  1. Els drets de propietat intel·lectual i industrial de l'app (textos, dissenys, gràfics, imatges, desenvolupament informàtic, etc.) són titularitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i dels seus autors, i tenen la consideració d'obres protegides, de conformitat amb el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, essent igualment d'aplicació els tractats internacionals subscrits en la matèria.
  2. L'accés i ús de l'app no suposen, en cap cas, l'adquisició per part dels usuaris de cap dret de propietat sobre els continguts que hi figuren.
  3. En aquest sentit, es prohibeix expressament la  reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades del software i els continguts, sense autorització expressa de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i, quan escaigui, dels autors.
 • Protecció de dades
  1. La persona usuària garanteix que les dades personals facilitades a l'AMB són certes i exactes, de manera que l'AMB no es fa responsable de qualsevol incidència derivada de la inexactitud o falsedat de la informació proporcionada per les persones usuàries.
  2. Les dades personals de la persona usuària facilitades durant el registre i la sol·licitud del servei, via telefònica o a través de l'app, incloent-hi les dades de geolocalització a les quals l'app pugui accedir per oferir el servei, seran tractades per gestionar el Servei de Bus a demanda Cervelló. El responsable de tractament és l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Les dades de les persones usuàries no seran cedides a tercers excepte per obligacions legals. La base jurídica és la prestació del servei i el consentiment de la persona interessada. Per a més informació del tractament de dades, consulteu la política de privacitat de l'AMB.
  3. L'AMB ha implementat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat i integritat de la informació personal durant l'ús del servei en funció del nivell de risc associat a la informació.
  4. La persona usuària pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les dades adreçant-se per escrit a l'AMB, Serveis Jurídics, Exercici de Drets, Àrea Metropolitana de Barcelona, c/ 62, núm. 16-18 edifici A - Zona Franca 08040 Barcelona, o bé per instància genèrica.
 • Llei aplicable i jurisdicció
  La interpretació i aplicació dels termes i condicions d'ús del Servei de Bus a demanda Cervelló es regiran per la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol discrepància que pogués sorgir en la interpretació o execució dels termes i la llicència d'ús que es preveuen aquí, les parts se sotmeten a la jurisdicció i competència dels tribunals de Barcelona. No obstant això, en cas que la legislació espanyola o autonòmica per a la defensa de consumidors i usuaris estableixi la possibilitat que la persona usuària triï el fur corresponent al seu lloc de residència, es procedirà conforme al que disposa aquesta normativa. 
Per a qualsevol pregunta relacionada amb el Servei Bus a demanda Cervelló i els termes i les condicions que el regulen, es troben habilitats els següents mètodes de contacte:

info@solerisauret.com
936 325 133 (dies feiners excepte el mes d'agost / horari: de 7 a 14 h i de 16 a 19.30 h).

Per a qualsevol pregunta relacionada amb l'aplicació, es troben habilitats els següents mètodes de contacte:

info@nemi.mobi